STRONA GŁÓWNA | FORUM | KSIĘGA GOŚCI | KONTAKT
Panorama Szczebrzeszyna
R E K L A M A

Szukaj w sieci Szukaj w witrynie www.elohim1.republika.pl


O gminie

Współczesny Szczebrzeszyn.

Współczesny Szczebrzeszyn jest ośrodkiem administracyjnym, turystycznym i handlowo - usługowym dla okolicznej ludności. Miasto jest również ważnym ośrodkiem dydaktyczno - wychowawczym, ponieważ na terenie Szczebrzeszyna istnieje znane Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Gimnazjum, dwie szkoły podstawowe i Państwowa Szkoła Muzyczna. Ponadto poza miastem funkcjonują jeszcze cztery szkoły podstawowe i Gimnazjum w Bodaczowie. W sumie na terenie gminy funkcjonują dwa przedszkola, sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, dwa licea ogólnokształcące i Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Przemysł, produkcja, handel i usługi w gminie.

Obecnie w gminie funkcjonuje zakład przemysłowy takie jak Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Bodaczowie. Do 2001 r. działała jeszcze Cukrownia ''Klemensów'' S.A, która produkukowała cukier konsumpcyjny, a także jako produkt uboczny były wytwarzane wysłodki (wykorzystywane przez okolicznych rolników na pasze dla zwierząt) i melasa (wykorzystywana w przemyśle browarniczym). Na terenie gminy istnieje ponadto szereZarys gminy Szczebrzeszyng pomniejszych zakładów i firm z dziedziny produkcji, przetwórstwa, usług i handlu, a są to m.in. : ''Młyn zbożowy'' s.c. G.G.D. - zlokalizowany przy ul. dr Z. Klukowskiego , jest to młyn prywatny - zaliczany do zabytków Szczebrzeszyna. Młyn produkuje mąkę pszenną, kaszę jęczmienną, śrutę na pasze oraz otręby pszenne jako produkt uboczny. Drugi Młyn Gospodarczy ''J & A Łuszczek'' znajduje się przy ul. Lubelskiej. ''Trimex'' - Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego sp.z o.o. , lokalizacja w Brodach Małych. Zakład produkuje meble ogrodowe (również zestawy dziecięce), drewniane wyposażenie wnętrz itp., realizuje także indywidualne zamówienia. ''Teko'' - Zakład produkujący opakowania tekturowe z tektury 3 - warstwowej falistej w dowolnych rozmiarach, firma znajduje się w Brodach Małych. Inne Zakłady to m.in. Piekarnie oraz działające w Szczebrzeszynie liczne sklepy i firmy usługowe oraz cztery apteki : dwie przy ul. Zamojskiej, jedna przy ul. XXX - lecia (obok przychodni) oraz przy ul. Partyzantów. Z innych instytucji działają : Poczta, JRG Państwowej Straży Pożarnej, Bank Spółdzielczy, oddział PKO - Bank Państwowy, agencje firm ubezpieczeniowych, lecznica dla zwierząt oraz funkcjonują spółdzielnie mieszkaniowe : w Szczebrzeszynie, Klemensowie i Bodaczowie.
Przy ul. Targowej, w każdy wtorek, odbywa się jarmark. Targowisko funkcjonuje od godzin rannych do około południa. Na jarmarku mieszkańcy gminy zaopatrują się w tanie produkty żywnościowe, a także w artykuły rolne, gospodarstwa domowego, dewocjonalia i na ubraniach oraz obuwiu kończąc.

Przynależność i współpraca.

Gmina znajduje się w Związku Gmin Lubelszczyzny, w Unii Miasteczek Polskich oraz należy do Związku Transgranicznego Euroregionu ''Bug''. Została nawiązana także współpraca partnerska z rejonem Skuodas na Litwie. Współpraca polega m.in. na wymianie doświadczeń na szczeblu kultury, oświaty, ochrony zdrowia i rozwoju rolnictwa.

Infrastruktura techniczna.

Działa również ujęcie wody zasilające docelowo w wodę całą gminę, a na obrzeżach miasta funkcjonuje oczyszczalnia ścieków o docelowej przepustowości 1200 m3, oraz wysypisko odpadów stałych. Wśród mieszkańców wprowadzano została selektywna zbiórka odpadów, co ma się przyczynić do jeszcze lepszej ochrony środowiska niż dotychczas i efektywniejszego wykorzystania powierzchni miejskiego wysypiska śmieci.

Motoryzacja.

Na terenie gminy działają stacje paliwowe: w Szczebrzeszynie (przy ul. Lubelskiej), Klemensowie (obok Cukrowni), Wielączy (przy trasie Szczebrzeszyn - Zamość), Deszkowicach. Naprawą samochodów zajmują się m.in. trzy specjalistyczne zakłady m.in. przy ul. Lubelskiej, Zamojskiej i Zwierzynieckiej. W Klemensowie i Brodach Małych działają także złomowiska samochodowe.

O serwisie - ReklamaKontakt
© 2001 - 2008 Copyright by Tomasz Gaudnik. All rights reserved.