INDEKS NAZWISK ŻYDÓW SZCZEBRZESZYŃSKICH

Regina Smoter Grzeszkiewicz

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|R|S|SZ|T|U|W|Z

A

Aberferst Abraham, Aberferst Brane, Aberferst Ezechiel, Aberferst Jakow, Aberferst Jehudit, Aberferst Lech,Abontak Abram, Abramow Szloma - szynkarz, wg danych z roku 1789, Abramowicz Jakub - kupiec, w roku 1639 przewoził do Wrocławia towar należący do niejakiego Rafała, kupca chrześcijańskiego,Ackerpflug Leibl - autor tekstu "Stłukłem okno wystawowe" zamieszczonego w Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie (dalej w Księdze Pamięci...), Ader Brane, Ader Hersz, Ader Lejzer, Ader Nechemia, Ader Rebeka,Afer Arim,Ajchenblot Lejb, Ajdelsberg Eliezer,Ajzen Abraham, Ajzen Ciopora, Ajzen Dod, Ajzen Etel, Ajzen Hilel, Ajzen Lejba, Ajzen Moszko, Ajzen Nechama, Ajzen Szloma, Hersz, Akarf Hana, Akarflug Fajga, Akarflug Golde, Akarflug Hana, Akarflug Hersz, Akarflug Reisze, Akarflug Szamaj,Alder Elich, Alder Jakow,Alman Jakub - zginął jesienią 1942 roku zamordowany przez żandarma Jana Sieringa znanego w szczebrzeszyńskim środowisku jako "Łebniak", Altron Sura - urodzona w 1938 roku, nr aktu urodzenia 63/1938,Anker Hana, Anker Elkana, Anker Jakow, Apelbaum Mosze,Arensztajn Szloma Saja, Ashenberg Sanvel - autor tekstów: "Dwaj aktywni dla ludzi" i "Echo sądu króla Salomona zamieszczonych w Księdze Pamięci...,Aszenberg Sara, Aszkenazy Salomon - wspólnie z S. Landau, a po jego wydaleniu z granic Polski (z przyczyn bliżej nie znanych) z bratem Samuelem dzierżawił w połowie XIX wieku młyn ordynacki, 31 sierpnia 1886 roku wystosował pismo do rządcy klucza zwierzynieckiego, w obrębie którego położony był wówczas Szczebrzeszyn, że spichlerz przy młynie jest już gotowy, w związku z czym prosi o ubezpieczenie tegoż spichlerza ,Azeka - córka bogatego kupca, nieznana z nazwiska; tańczyła z grupą dziewcząt (Jechelia, Jemina, Jerusa, Kasja, Rachela, Rebeka, Regina) także córek bogatych kupców na szczebrzeszyńskich łąkach, gdy do miasta przyjechała z wizytą królowa Marysieńka Sobieska. Data wizyty królowej nie jest dokładnie znana, zapewne miała miejsce w okresie rządów króla Jana III Sobieskiego, a te przypadły na lata 1674 - 1696

B

Babat Szloma,Bajczer Ita, Bajer Symcha - w połowie XIX wieku zajmował się uprawą winnej latorośli, Bak Chaim, Bak Mendel,Bakowicz Josł,Bakser Eliezer Ber, Bakser Jechosze,Barik Hana, Barik Israel, Barik Jankiel, Barik Jechosze, Barik Josf, Barik Lejbisz, Barik Mosze, Barik Pinchas, Baumfel Jankiel,Bechagen Mendel, Bechagen Mordechaj, Bechagen Szachna,Becher Abracham - autor tekstu "Nie spóźnij się na pociąg" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Becher Bajla Gołda, Becher Chaja Rebeka, Becher Czarna, Becher Daniel, Becher Dod, Becher Eliezer, Becher Gitl, Becher Hana, Becher Haskiel, Becher Henoch - pracował w Zespole redagującym Księgę Pamięci..., jest również autorem zamieszczonych w niej tekstów: "Szczebrzeszyn po wojnie", "Obóz w Bełżcu", "Sprawozdanie z rozdawania posiłków i chleba wśród wygnańców", Becher Pinchas, Becher Pinchas Mosze, Becher Sara, Becher Sara c. Hany, Becher Simcha, Becher Szloma, Becher Towa,Beglajbter Abraham, Beglajbter Berisz, Beglajbter Daniel, Beglajbter Ester, Beglajbter Hana, Beglajbter Hersz, Beglajbter Isachar, Beglajbter Jakow, Beglajbter Lejzer, Beglajbter Machal, Beglajbter Meir, Beglajbter Natan, Beglajbter Perl, Beglajbter Szmuel, Beglajbter Zisze, Beglajter Icchok,Beglamber Herszko, Beglanbter Leyb, Beglejbter Abraham, Bejchmar Hinda - jej nagrobek znajduje się na szczebrzeszyńskim kirkucie, Bejczer Ita, Bejlampter Lejb - szkolnik szczebrzeszyńskiej synagogi; 18 lutego 1827 roku był świadkiem ślubu Icka Hersza Szejnera i Hindy Ester Feldman, Bejszer Symcha,Bejsztcher Symcha, Bejtszer Abram, Bejtszer Anwar, Bejtszer Chaja Bajla, Bejtszer Dod, Bejtszer Eliezer, Bejtszer Ester, Bejtszer Hana, Bejtszer Ita, Bejtszer Jakow, Bejtszer Jechudit, Bejtszer Josef, Bejtszer Josef Dod, Bejtszer Lejba, Bejtszer Luzer, Bejtszer Male, Bejtszer Miriam, Bejtszer Mordechaj, Bejtszer Mosze, Bejtszer Sara, Bejtszer Symcha, Bejtszer Zelig,Bekier (...) - jeden z najbogatszych Żydów szczebrzeszyńskich w okresie międzywojennym; prowadził sklep obuwniczy, Bekier Menia - przyjaźniła się z Zofią Basajewską, która zachowała takie o niej wspomnienie: Menia idąc na kirkut w grupie Żydów przeznaczonych na rozstrzelanie z żalem patrzyła na mnie, to spojrzenie pamiętam do dziś...,Ber Issachar - autor prac: "Zwierciadło Kapłaństwa" i "Dary Kapłaństwa", syn Naftalego Kohena. O jego pobycie w Szczebrzeszynie świadczy napis skopiowany z macewy przez innego szczebrzeszyńskiego uczonego - Jakowa Reifmana Reifman Jakow. Rabbi Issachar zmarł przed rokiem 1604. Wspomniane wcześniej "Zwierciadło Kapłaństwa" powstało w roku 1550 - w podpisie do tej pracy zamieszczona jest modlitwa, z której wynika, że Ber Issachar miał dwóch synów. W roku 1674 prawnuk Ber Issachara wydał ponownie tę pracę; w przedmowie do niej wspomina jego syna - rabiego Zyskinda Zyskind. W Polskim Słowniku Biograficznym podano nazwisko Berman Lehman Ben Naftali Katz, (które z pewnych względów należy utożsamiać z osobą Ber Issachara) - mianowicie ten uczony z XVI wieku napisał w Szczebrzeszynie, gdzie piastował urząd rabina pracę zatytułowaną "Dary Kapłaństwa" ("Matanot Kehuna"), Ber Issacharowi także przypisuje się jej autorstwo. Po drugie - Lehman napisał "Wygląd kapłana"  Ber Issachar "Zwierciadło Kapłaństwa", być może jest to ta sama praca, a inne tłumaczenie tytułu (moje uwagi R.S.G). Zanim Ber Issachar/Lehman osiadł w Szczebrzeszynie pełnił obowiązki rabina w kilku gminach żydowskich; urodził się na Wołyniu. "Wygląd kapłana"/"Zwierciadło Kapłaństwa" zostały wydane w przekładzie na język niemiecki, którego dokonał badacz Kabały Christiana... von Rossenroth w Silzbach w 1677 roku,Berder Josef,Beren Szulim, Berensztejn Jechiel, Berensztejn Lejb, Berensztejn Perla, Berensztejn Wolf, Berger (...) - w okresie międzywojennym prowadził sklep obuwniczy, chcąc ratować życie przekazał Rosjanom, gdy wkroczyli do miasta we wrześniu 1939 roku duże ilości wygarbowanych skór i wraz z nimi wyjechał z miasta. Zginął gdzieś zastrzelony po drodze, Berger Abraham, Berger Bajla, Berger Bese, Berger Chaja, Berger Dod, Berger Hinda, Berger Idl, Berger Jakow Szloma, Berger Josef, Berger Lejba, Berger Mosze, Berger Mosze Hersz, Berger Pejsach, Berger Rajzel, Berger (Elbaum) Sima - autorka tekstu "W wirach wojny" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Bergerowa (...) - żona byłego ławnika, bogatego kupca, który z Armią Czerwona wyjechał na wschód, Bergman Boruch, Bergman Brucha, Bergman Henoch, Bergman Israel, Bergman Rojza, Bergman Rywka, Bergman Sznajdel,

Berland Jechsekiel, Bernstein Abraham - autor tekstu "To nie powinno być trzymane w rękach" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Bernsztejn Fajga, Bernsztejn Perla c. Frejdy,Berszła Mendel,

Biebel Batia - autorka tekstów:"Noce pogromu" i "Mój dom zniszczony" zamieszczonych w Księdze Pamięci..., Biebel Baruch - autor tekstu "Powinieneś odwiedzić psychiatrę" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Biebel Pinchas - autor tekstów: "Polska" (pieśń), "Szatan pozostał bezczynny", "Och, ty moje miasto" zamieszczonych w Księdze Pamięci...,

Blaukman Chil - w okresie międzywojennym i podczas okupacji pełnił obowiązki rabina - 14 marca 1938 roku wraz z Froimem Sztern składał oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego, że małżeństwu Brucha z domu Sztern i Froimowi Elbaum urodziło się 11 marca tegoż roku martwe dziecko płci żeńskiej. Już od samego początku wojny rabin był szykanowany przez Niemców, co odnotował dr Klukowski - na podwórzu magistrackim bili wczoraj (22 października 1939 roku wszystkich bez wyjątku. Rabinowi nawet nie darowano...,Blejwas Ben Cijon, Blejwas Gecel, Blejwas Izrael, Blejwas Lejbke, Blejwas Sara, Blejwas Simeon, Blejwas Szmul,Blufeld Moszko,

Blusztejn Nyson - urodzony w 1938 roku, nr aktu urodzenia 69/1938,

Bluzer Berek - kupiec, 17 marca 1794 roku oskarżył przed Radą Ekonomiczną Ordynacji Zamoyskiej pisarza prowentowego Godlewskiego, o to, że ten nie tylko odmówił zapłaty za pół cetnara żelaza (kupionego od Berka), ale jeszcze publicznie go zwymyślał,

Błaj Ita - urodzona w 1938 roku, nr aktu urodzenia 82/1938, Błaj Ita Lea, Błaj Jente, Błaj Mincze, Błaj Szmuel, Błaj Szyja, Błaj Zelman,Błat Jakow Mosze, Błat Rachel, Błat Sara,Boim Abraham, Boim Boruch, Boim Chaim Szmuel, Boim Etel Fajga - autorka tekstów: "Niebiesko - białe pudełko ze zbiorami dr Herzla", "Szkoła Żydów" zamieszczonych w Księdze Pamięci..., Boim Jakow Mosze, Boim Josef - autor tekstu "Rabbi odszedł" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Boim Małka, Boim Mordechaj, Boim Towa, Bokowicz Josł,  Borek Lejzor,Borensztejn Jechiel, Borensztejn Lejb, Borensztejn Nachum, Borensztejn Sara,Brabsberg Ciwia,Bracht Eliezer,Bral Josef,Brandel Rachmil - szkolnik synagogi, 18 lutego 1827 był świadkiem ślubu Icka Hersza Szejnera i Hindy Ester Feldman, Brander Rachner, Braner Ester, Braner Meir, Brener Chawa, Brener Israel, Brener Jechosze, Brener Melech, Brener Miriam, Brener Rachel, Brener Szloma,Briks Efraim, Briks Etel, Briks Gitl, Briks Herszel, Briks Hinda, Briks Icchak, Briks Jakow, Briks Naftali, Briks Szajndel, Brinker Beniamin,Bronfenbrener Chaim,Bronszpigel PinchasBronsztein (...) - dentysta, mieszkał przy ulicy Zamojskiej, Bronsztein Iza - córka dentysty, jej rodzice byli dobrze sytuowani, zatrudniali służącą - Polkę o imieniu Janina; to ona opowiadała Izie i jej przyjaciółkom - Lusi Ostowicz i Zofii Basajewskiej bajki... Iza zginęła podczas zagłady szczebrzeszyńskich Żydów w 1942 roku. Była zdolną, inteligentną dziewczyną, wraz z Zofią Basajewską (Kościk) uczęszczała do III klasowej szkoły powszechnej kierowanej przez p. Misiołka ,

Bronszteinowa - dentystka, z dwoma córkami została wywieziona do Bełżca w październiku 1942 roku. Bronsztejn Abraham - rabin okręgu dozoru bóżniczego w byłej guberni lubelskiej. Funkcję swą sprawował w Szczebrzeszynie, Goraju, Frampolu i Józefowie w latach 1910 - 1918. W roku 1906 był członkiem zarządu Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego założonego w Szczebrzeszynie przez Boleslawa Boguckiego, Bronsztejn Aron, Bronsztejn Beni, Bronsztejn Debora, Bronsztejn Mala, Brukier Teria i Tobia -  w połowie XIX wieku zajmowali się uprawa winnej latorośli. Bryks (...) - we wrześniu 1940 roku został pobity przez Niemców, za to, że nie zauważył  jak nadchodzą i nie zdjął przed nimi czapki; nie wiadomo, czy przeżył  Bułka Jako,Burstein Avieser - autor tekstu "Cudowna droga wizjonera z Lublina zamieszczonego w Księdze Pamięci...

C

Cajbergier Kandla, Chmielasz Abraham, Chmielasz Beniamin, Chmielasz Berisz, Chmielasz Cipora, Chmielasz Elkana, Chmielasz Emanuel - autor tekstów: "Ulica w Szczebrzeszynie", "Jeden w naszym czasie - Hersh Getzl Hochbaum", "Podobna do synagogi w Amsterdamie", "Na zewnątrz wojskowy, duchem pionier" zamieszczonych w Ksiedze Pamięci..., Chmielasz Fajgele, Chmielasz Hana, Chmielasz Jakow, Chmielasz Jechosze, Chmielasz lea, Chmielasz Miriam, Chmielasz Rebeka, Chmielasz Renele, Chmielasz Riwsze, Chmielasz Szabtaj, Chmielasz Szajndel, Chmielasz Szmuel, Cimerman Jechosze, Cimerman Rachela,Perl, Citrin Szmuel Lejb,Citrin Ester Gitl, Citrin Chaim, Citrin Danoch, Citrin Dod Eli, Citrin Hana, Citrin Jakow, Citrin Jakow Szaja, Citrin Jankiel, Citrin Jechosze, Citrin Jente, Citrin Moniek, Citrin Nuta, CitrinColer Berl, Coler Hanoch, Coler Josf, Coler Mordechaj, Coler Itka, Cuker Abraham, Cuker Chaja, Cuker Elka, Cuker Hersz, Cuker Hinda, Cuker Icchak Meir, Cuker Icchok, Cuker Itsze Meir, Cuker Jakow, Cuker Jechosze, Cuker Josef, Cuker Lea, Cuker Male, Cuker Meir, Cuker Mordechaj, Cuker Mosze, Cuker Pinina Pesl, Cuker Rachel, Cuker Riwa, Cuker Rouwen, Cukersztajn Cwi, Cukersztajn Herszel, Cukersztajn Jankiel, Cukersztajn Jidl, Cukersztajn Szajndel, Israel, Cukersztajn Jankiel, Cukier Skarla, Cylkler Jan,Cymbyrg Szloma,Cytryn Abuś - szynkarz, według danych z roku 1789, Cytryn Jankiel, Cytryn Mortko - szynkarz, według danych za rok 1789, Cytryn Moszko Chaim - urodzony w 1938 roku, nr aktu urodzenia 42/1938, Cywia - nieznana z nazwiska, w okresie poprzedzającym wybuch II wojny prowadziła sklep z materiałami ("łokciwy"), Czaban Markus - rzeźnik, w roku 1663 stawał przed Trybunałem Zamojskim - oskarżono go o pogwałcenie praw cechu rzeźników zamojskich ; sprzedawał mięso w dni inne niż te, które wyznaczył ordynat Jan "Sobiepan"  Zamoyski dla zamiejscowych rzeźników,Czasner Abraham, Czasner Bajla, Czasner Bat Cijon, Czsner Boruch, Czasner Jakow, Czasner Jechiel, Czasner Lejbisz, Czasner Motł

D

Dajlas (...) - 14 maja 1942 roku zbiegł z aresztu na posterunku szczebrzeszyńskiej żandarmerii, Dajlas Ester, Dajlas Fejcze, Dajlas Hanach, Dajlas Hinda Bajla, Dajlas Ichudit, Dajlas Itsze Meir, Dajlas Szloma, Dalkart Josef - syn kabalisty Mattiahu, mieszkał w Szczebrzeszynie w XVI wieku; związany był ze światem chasydyzmu i Kabały, Dawidowicz Izaak i Kielman - serwitoranci królewscy; Michał Korybut Wiśniowiecki potwierdził 15 listopada 1669 roku w Krakowie nadane im wcześniej przywileje, Davidovitz Dawid - autor tekstów: "Skromna na zewnątrz, bogato zdobiona wewnątrz", "Jeden z najsłynniejszych domów modlitwy" zamieszczonych w Księdze Pamięci..., Dim Dina, Dim Ester, Dim Ethel, Dim Frument, Dim Icchak, Dim Itka, Dim Melech, Dim Nachman, Dim Rachel, Dim Rajzele, Dim Sandar, Dim Zisze, Dim Zlata, Dimant Hana, Dimant Josef, Dimant Lejba, Dimant Menachem, Dimant Simeon, Dimant Szloma, Dimant Wolf,Diner Jechudit, Diner Lea, Diner Mosze,Dinersztejn Meir,Domant Ester, Domatszewski Fajga, Domatszewski Hana, Domatszewski Mirla, Dornbarst Lea, Dornbarst Rouwen,Drajer Aron, Drajer Berisz, Drajer Cwi, Drajer Debora, Drajer Dod Itsze, Drajer Hersz, Drajer Josef, Drajer Machel,Drajer Motł, Drajer Towi, Drajer Sura, Drajer Wolf, Dramat Menachem, Draserg Judka, Dyner Moszko

E

Efenberg Dawid - w roku 1860 zalegał ze spłatą czynszu, o doręczeniu mu w tym przedmiocie stosownego pisma poinformował rządcę klucza zwierzynieckiego urzędnik ordynacki Turski,

Eflinberg Dawid,Eisen Moszko - piekarz, wiadomo, że zawód ten uprawiał w latach 1854 - 1855,

Ejzen Ela, Ejzen Lejba, Elbaum Ela, Elbaum Fanel, Elbaum Froim - szewc, urodzony w 1887 roku; w roku 1938 składał wspólnie z rabinem Chilem Blaukman/Blankman oświadczenie przed urzędnikiem stanu cywilnego o urodzeniu przez Bruchę Sztern Holcowa martwego dziecka, Elbaum Mordechaj - autor pieśni "Nie zapomnij o umarłych" zamieszczonej w Księdze Pamięci..., Elbaum Szloma, Elboim Abraham, Elboim Bajla, Elboim Brucha, Elboim Dod, Elboim Efraim, Elboim Hana, Elboim Jakow, Elboim Josł, Elboim Mosze, Elboim Pinchas, Elboim Rajzel, Elboim Sima,

Engelsberg(...), Ettenberg Berl - autor tekstu "Dobroduszny uzdrowiciel" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Erich Chaim, Erlich Chaim, Erlich Czarna, Erlich Dod, Erlich Israelke, Erlich Jechsekiel, Erlich Rochama,

F

Fajler Josef, Fajlr Fajwel, Fajler Rebeka, Fajler Saul,Fajwel Riwka, Falast Nachum, FalchandlerBoruch,Farber Abraham, Farber Boruch, Farber Efraim - więzień obozu w Bełżcu, skąd ratował się ucieczką - do roku 1999 mieszkał z rodziną w Kiriat Yam (Israel), (gdzie zmarł). Efraim Farber czynnie udzielał się w pracach Ziomkostwa Żydów Szczebrzeskich - jego staraniem wydano w 1984 roku w Kiriat Yam Księgę Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie. W roku 1991 brał udział w uroczystości odsłonięcia na szczebrzeszyńskim kirkucie obelisku upamiętniającego zagładę Żydów ze Szczebrzeszyna i okolic; jest autorem kilku tekstów zamieszczonych w Księdze Pamieci: "W walce zbrojnej", "W niemieckiej niewoli", "W bełżeckim piekle", "Zakończyć sprawy przed terminem", "W szatach arianina w Belgii", 'Szczęśliwy dziadek", "Pracowałem ciężko, sprawowałem się dobrze", Farber Mendel - ojciec Efraima, autor tekstów: "Korony wysadzane złotem i diamentami", oraz "Na cmentarzu" zamieszczonych w Księdze Pamięci.. Ponieważ tekst traktujący o żydowskim cmentarzu w Szczebrzeszynie doczekał się przekładu, pierwotnie na język angielski, czego dokonała synowa Mendla Farbera - Rosa Farber, a następnie na język polski - przełożył Mariusz Grzeszkiewicz pragnę go zacytować w całości, by przybliżyć czytelnikowi ciekawe relacje związane z tym obiektem.

Żydowski cmentarz w Szczebrzeszynie

Obok wejścia na cmentarz żydowski stoi macewa pomiędzy dwoma dębami do połowy zapadnięta w grunt; inskrypcja zatarta i trudna do odczytania. Jest to nagrobek sławnego reb Simchale, który odszedł 150 lat temu. Ludzie mówili, że zgodnie z jego wolą na nagrobku wyryto napis: "każdy, kto ma prośbę do Niebios może przyjść do tego grobu i prosić o pomoc Wszechmogącego" i rzeczywiście, w ciężkich czasach ludzie przychodzili na grób rebego Simchale by przypomnieć mu jego wolę i prosić o wstawiennictwo.

Pośród innych nagrobków znajduje się macewa rebego Szlomo, którego nazywano "dobrotliwym" - reb Szlomo odszedł w 1840 roku. Powiedziano o nim: w wieczór poprzedzający Jom Kipur, gdy wszyscy mężczyźni i kobiety byli zgromadzeni w synagodze, dobry reb Szlomo chodził w pobliżu żydowskich domów i nasłuchiwał czy jest tam płaczące dziecko. Matki zwykły były zostawiać małe dzieci pod opieką starszych, gdy młodsze dzieci zaczynały płakać udzielało się to i starszym. W takich wypadkach reb Szlomo wchodził do domu i z wielka miłością tulił je, one się uspokajały.

Na cmentarzu znajduje się również bardzo stary nagrobek matki i jej siedmiorga dzieci; ludzie wierzą, że pochowani byli ofiarami pogromu Chmielnickiego. Farber Zelman, Feder Debora, Feder Jakow Szaja, Feder Joel, Feder Josf, Feder Lea, Feder Miriam, Feder Mosze, Feder Nich, Feder Rebeka, Feder Rouwen, Feder Sara, Feder Szloma, Fefer Icchak, Fefer Motł, Felc Abraham

Feldman Hinda Ester - żona Icka Hersza Szejnera, matka Temy Blimy Szejner, babki I. B. Singera. Nie wiadomo, czy jej rodowe nazwisko brzmi Majster, czy Feldman - na nazwisko Feldman wskazuje akt ślubu Hindy Ester z dnia 18 lutego 1827 roku, gdzie zapisano, że związek małżeński został zawarty pomiędzy Ickiem Herszem Szejnerem a Hindą Ester córka Berka i Bimy Feldmanów; córka Hindy Ester i Icka Hersza - wspomniana Blima Tema Szejner podała jako rodowe, nazwisko matki MajsterFehlendler Boruch,Fersztat (...) - zamordowany jesienią 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa Fersztat Icchok, Fersztat Mosze, Feydko Dawid, Figeltojb Bejnis, Figeltojb Nachum, Finer Berko, Fink Boruch, Fink Cwi, Fink Lea, Fink Małka, Finkel Abraham, Finkel Boruch, Finkel Frojda, Firer Berko, Firer Chaim - 24 maja 1928 roku nabył od Zanwala Zylbera plac o wymiarach 0,50 x 0,64 m˛ na rzecz córki Rojzy, który to plac stanowił część większej powierzchni oznaczonej nr policyjnym 74 przy ulicy Klasztornej (obecna dr Klukowskiego) , Firer Ela, Firer Etel, Firer Hanach, Firer Josef s. Chaima, FirerMordechaj, Firer Nechemia, Firer Perla, Firer Rachel, Firer Rojza, c. Chaima, Firer Szmuel, Firer Tobia, Firer z Szafelów Chaja - żona Josefa Firera, 13 listopada 1929 roku małżonkowie odkupili od soistry Josefa - Rojzy plac o powierzchni 0,50 x 0,64 m˛ w równych częściach za 50 zł. Rzeczony plac odsprzedali Firerowie siedmiu właścicielom (Helena Bondyra, Anna Szmiga, Jan Godzisz, Grzegorz Godzisz, Józef Godzisz, Agnieszka Głowacka, Michał Krupa) - z kolei od nich nieruchomość nabyła w roku 1944 Kazimiera z Kapciów Rzepecka, Fiszer Hanach, Flajszer Mordko - członek zarządu Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego założonego przez Bolesława Boguckiego w 1906 roku. W roku 1922 prowadził młyn wodny z tartakiem; brak jest danych ile osób zatrudniał ,

Flamówna Gitla - kierowniczka II klasowej Prywatnej Szkoły Żydowskiej im. Modena; na stanowisko została powołana w 1927 roku decyzją Rady Szkolnej Powiatowej w Zamościu ,

Fleischer Devora - autorka tekstów: "Szczebrzeszyn pod okupacją Hitlera", "Ciocia Marysia", "24 dzieci uratowanych od katolików", "O postawie dr Klukowskiego" -  zamieszczonych w Księdze Pamięci..., Fleischer Herszek - faktor, wywodził się ze znanej i bogatej rodziny; w okresie międzywojennym współpracował z plenipotentem ordynackim - Otto Kubickim. Zyskał dwa przydomki: "Rotszyld ordynacki" - to z powodu znacznego bogactwa; w roku 1902 posiadał jeszcze znaczny majątek, oraz  "totufmacki plenipotenta"...

Flejszer Dan, Flejszer Ester, Flejszer Mosze, Flejszer Samek, Flejszer Szalom,Fleyschaker Uryn,

Flinder Nich, Fogel Sala - urodzona w 1938 roku, nr aktu urodzenia 67/1938,Foks Blima, Foks Efraim, Foks Fiszel, Foks Fradel, Foks Lea, Foks Mala, Foks Rojza, Foks Szajndel, Fortysz Szela,

Foter Benisz, Foter Berisz, Foter Sara, Foter Sara Hana, Frank Dod, Frank Etel, Frank Jakow Lejb, Frank Kopel, Frank Mordechaj, Frank Sara, Frank Sender, Frenkel Boruch, Frenkel Mordechaj,Frider Mordko, Fridman Miriam,Fridweld Eliachu, Fridweld Hadasa, Fridweld Jehudit, Fridweld Nechama, Fridweld Pinchas, Fridweld Rebeka, Fridweld Sara, Frimzon Simcha,Fromer Motł, Frost Abraham, Frost Arie, Frost Awidgor, Frost Beniamin, Frost Bronia, Frost Brucha, Frost Debora, Frost Ester, Frost Hanach, Frost Jankiel - autor tekstu "W stroju powszednim i w stroju świątecznym" zamieszczonego w Księdze Pamięci&, Frost Jona, Frost Lejbel, Frost Mosze, Frost Rachel, Frost Rebeka, Frost Sara, Frost Szamaj, Frost Szloma, Frost Towa, Frost Zelman, Frost Zew, Fruder Moszko, Fryder Mortko, Fuchs Dawid - autor tekstów: Przywódca i nauczyciel "Bundu", 'Nowe pokolenie, jego wzrost i rozwój" zamieszczonych w Księdze Pamięci..., Fuchs (Ingber) Sarah - autorka tekstu "Ostatni wieczór w moim domu" zamieszczonego w Księdze Pamięci...

G

Gabriel - nieznany z nazwiska kupiec, w roku 1639 woził do Krakowa krajki i książki, Gadchat Ben Cijon, Gal Jankiel, Gal Ljuba - autorka tekstu "Wspomnienia nie - szczebrzeszynianina" zamieszczonego w Księdze Pamięci...Galia Jechosze, Galtman Dod, Galtman Hosze, Galtman Lea, Galtman Rochama, Galtman Szaja,Garanrejch Icchak, Garanrejch Jechosze, Garanrejch Jente, Garanrejch Szolke, Garansztejn Chaim, Garansztejn Hinda, Garansztejn Szmuel, Garansztejn Zelig, Garnsztanblit Rachel, Gawerc Abraham, Gawerc Mordechaj, Gawerc Pesa, Gawec Pinchas, Gawerc Sara, Geisthaut Beniamin, Geisthort Beniamin - w połowie XIX wieku zajmował się uprawą uprawą winnej latorośli Geld Abraham, Geld Hana, Geld Jochwed, Geld Lea, Geld Rachel, Geld Szajndel, Gelerntner - został rozstrzelany 22 czerwca 1942 roku, jego dwaj synowie zginęli wcześniej Gelerntner Drezel, Gelerntner Icchak, Gelerntner Mosze Arie, Gelerntner Chawa Sara, Germanowicz Iser, Germanowicz Israel, Germanowicz Szloma, Gernkuper Abraham, GerntnerRachel, Geryler Pinchas,Geszichter Josef, Geszychter J(...) - w okresie międzywojennym prowadził skład apteczny, w którym poza środkami farmaceutycznymi i towarami aptecznymi można było nabyć kosmetyki i farby. Zakła zlokalizowany był przy ulicy Zamojskiej , GeysthaufBeniamin,Gield Josf,Gieysthort Benjamin - 17 października 1863 roku odkupił za sumę 18 złotych 150 sztuk dachówek od Zarządu Ordynacji, jakie pozostały po reperacji dachu na Oberży (obecnie siedziba władz miejskich miasta Szczebrzeszyna) Golber Abuś, Gilis Rejzel,

Gillenter Faller - zamordowany w 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa , Gillenter Moszko - zamordowany jesienią 1942 roku przez żandarma Jana Sieringa ,Grinsborg Perla, Grinsborg Rachmil, Githner Anszel, Glazer Lejbke, Gold Abraham, Gold Herszko, Gold Szmul, Goldberg Jente, Goldberg Moszko, Goldberg Rafael, Goldberg Sara, Goldgraber Abraham, Goldgraber Gitl, Goldgraber Itcze, Goldgraber Isachar, Goldgraber Jakow Lejb, Goldgraber Miriam, Goldgraber Mordechaj, Goldgrober Chaja, Goldgrober Fajga, Goldgrober Hana, Goldgrober Hersz, Goldgrober Josf, Goldgrober Mendel, Goldgrober Miriam Lea, Goldgrober Mosze, Goldgrober Naftali, Goldman Grina, Goldman Simeon,Goldschmit Abraham - autor tekstu : "Harav Hagaon Jechiel Blankman" zamieszczonego w Księdze Pamieci..., Gorajer Wolf - szynkarz, według danych z roku 1789 ,Gorfinkel Chaja Etel, Gorfinkel Fajga, Gorfinkel Fiszel, Gorfinkel Hesia, Gorfinkel Hersz, Gorfinkel Israel, Goefinkel Jechosze, Goefinkel Rafael, Goefinkel Samson, Gorfinkel Simeon, Gorfinkel Szprinca, Grosban Gerszon, Grad Szmuel, Graf Szachna,Grajber Towa, Grajber Zelman, Grand Berisz, Grand Lejbisz, Greenspan Rachel - autorka tekstu "W trosce o najuboższych" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Grider Mortko, Grin Ejdel, Grin Gitla, Grin Mosze Szmuel, Grojsberd Mosze Dod, Grojsberd Pinchas, Grojsberd Rebeka, Grojsberd Riwa, Grojser Abraham, Grojser Aron, Grojser Chana, Grojser Debora, Grojser Efraim, Grojser Hana, Grojser Israel - w chwili śmierci miał 11 lat, został zabity uderzeniem kamienia w głowę 10 sierpnia 1940 roku , Grojser Jankiel - urodzony 24 sierpnia 1904 roku, nr aktu urodzenia 92/1904; jego rodzicami byli Aron i Chana (rodowe nazwisko nieznane) Grojserowie. Mieszkał z rodzicami przy ulicy Frampolskiej, wiadomo, ze brał udział w walkach pod Monte Cassino. Starsi mieszkańcy Szczebrzeszyna pamiętają jak Jankiel założył sklep - ponieważ sprzedawał na słowo honoru szybko zbankrutował. Potrafił też napoić podczas jarmarku wszystkie chłopskie konie nie pobierając za to żadnej zapłaty. Jankiel Grojser zmarł w 1970 roku, pochowany jest na cmentarzu parafialnym; dającą wiele do myślenia informację o nim zanotował Stefan Kozicki; ...mało kto w kondukcie pogrzebowym szedł..., ordery miał spod Monte Cassino, ciekawe kto mu je zacharapczył?, Grojser Lea, Grojser Motł, Grojser Simcha,Grosban Gerszon,Gryn Gitla,Gutman Harav Menachem - autor tekstów: "Wizjonier z Lublina" i "Uchowajcie niebiosa" zamieszczonych w Księdze Pamięci...

H

Hach Mendel,Hajner/ Hejner Mosze, Hajner/Hejner Fajwel, Hajt Abraham, Hajt Meir, Hall Lejb, Halpern Mendel,Haltz Abraham, Haltz Szloma, Hant Aron,Haring Gitla, Haring Hanele, Haring Israel, Haring Jankiel, Haring Nachmale, Harpern Mendel, Heiszcz Sudko, Herman Boruch, Herman Israel, Herman Lejzer, Herz Herszko,Hilf Hana, Hilf Fajga, Hilf Lejb, Hilf Mosze, Hilf Zisze, Hischakker Uryn,Hochboim Abraham, Hochboim Bajla, Hochboim Berisz, Hochboim Gerszon, Hochboim Hana, Hochboim Hers, Hochboim Lea, Hochboim Nachum, Hochboim Rosa, Hochboim Szmuel Ber,Hochgelertner Leml, Hochgelertner Pesa, Hochman Abracham, Hochman Boruch, Hochman Cirla, Hochman Hall, Holc Brucha z domu Stern - z małżeństwa z Lejba Holc urodziła 11 marca 1938 roku martwą córeczkę, co zostało odnotowane w aktach Urzędu Stanu Cywilnego 14 marca tegoż roku, Holc Lejba - żonaty z Bruchą Sztern, w roku 1938 liczył sobie 29 lat, Holc Małka - nauczycielka, zginęła w Bełżcu; miała dwie siostry - Dwojrę i Hanę, podobno była z nich najładniejsza, przy tym szalenie inteligentna i mądra, dobrze wykładająca swój przedmiot - matematykę, Małka pracowała w Szkole Powszechnej nr 2 (żeńskiej). Na mocy decyzji Rady Pedagogicznej została w 1929 roku wychowawczynią I klasy liczącej 58 dziewcząt, Holf Hana, Holf Lejbisz, Holf Szmuel Dod,Holpern Abraham, Holpern Israel, Holtz Abram, Szloma, Honigman Cwi, Honigman Etel, Honigman Jankiel, Honigman Mosze, Honigman Towa, Horowicz Ejzyk, Horowicz Eliasz, Hunef Herszko - szynkarz, według danych z roku 1789 ,

 I

Icek - stolarz, nieznany z nazwiska, mieszkał w Szczebrzeszynie przed wybuchem II wojny światowej, Ingber Woelwl - autor tekstu "Halucynacje w syberyjskiej tajdze" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Izraelowicz Moszek - rzeźnik, w roku 1653 sądzony był prze Trybunał Zamojski za pogwałcenie praw cechu rzeźniczego zamojskiego - przywoził do Zamościa mięso w dni inne, niż te które dla zamiejscowych rzeźników wyznaczył ordynat ,

J

Jakub ze Szczebrzeszyna - brat Salomona Lurri, żył w XVI wieku; wypowiedział się przeciwko zbytniemu zainteresowaniu pulpilem (metoda prowadzenia dyskusji) i zalecał oddanie się studiowaniu Pisma, które pobudza człowieka do dobrych uczynków i bliższe jest słuchani słowa Pana , Jankiel - nieznany z nazwiska kowal, podkuwał konie, a w dzień targowy przybijał okolicznym chłopom zelówki do popularnych przed wojną "tyszowiaków"( skórzanych butów z cholewami wyrabianych w Tyszowcach) ,Janklowa Bajla Zira - w 1852 roku prowadziła sklep z materiałami papierniczymi, u niej zaopatrywał się w bibułę Ksawery Rolle aresztowany za propagowanie antyrewolucyjnych haseł Szper Mordko,Jaworow Hurowitz Elimelech  duchowy przywódca szczebrzeszyńskich chasydów ,Jeleń - arendarz myta, w roku 1584 przeprowadził się ze Szczebrzeszyna do Zamościa ,Johel Fradel, Joher Jankiel, Joher Joel, Jongman Hersz, Jongman Hinda, Jongman Ita, Jongman Mordechaj, Jongman Riwa, Jongman Towa, Jongman Tema, Jorpast Abraham, Jorpast Fedel, Joepast Hania, Joepast Jankiel, ,Josow Abram - szynkarz, według danych z roku 1789 ,Juda Łukasz,

K

Kancenalenbrigen Berisz, Kancenalenbrigen Jechosze, Kancenalenbrigen Menasze,Kahan Abraham, Kahan Ankiel - w roku 1860 zalegał z opłatami czynszu, informacji takiej dostarcza pismo rządcy klucza zwierzynieckiego - Turowskiego z dnia 12 stycznia 1860 roku do Zarządu Ordynacji Zamojskiej, urzędnik ów poinformował Zarząd o przekazaniu exspedycyi, która na ręce jego [ Ankiela Kahana] przekazana została.., Kahan Chaim, Kahan Debora, Kahan Jechosze, Kahan Jente, Kahan Josef, Kahan Uszer, Kajfel/Kejfel Machal, Kajfel/Kejfel Menasze, Kajfel/Kejfel Sara, Kalach Ben Cijon, Kalach Lena, Kalpfel Szmul, Kandel Icchak, Kandel Rebeka, Kandel Zisze, Kapech Josef, Kasel Berl Elimelech, Kasel Jechosze, Katz Berko, Katz Herszko, Kauf Aron,Kauz Shimon - autor tekstu "Czemuż żyjący milczą?" Zamieszczonego w Księdze Pamięci...,

Kawa Dod, Kawa Rywka, Kawersztok Abraham, Kawersztok Aszer Rouwen, Kawersztok Berisz, Kawersztok Bronia, Kawersztok Chim, Kawersztok Gecl, Kawersztok Itcze Meir, Kawersztok Jakow, Kawersztok Rebeka,Kelner Chaja, Kelner Pesia, Kellner Yehuda - autor tekstów: "Sympatyczne typy" i "Legendarne postaci" zamieszczonych w Księdze Pamięci..., Khol Josek, Khol Szmul, Kichelsberg Szymon, Kisiel Zylber, Klatz Icek,Klech Icek, Klejner Berele, Klejner Fanel, Klejner lea, Klejner Szloma, Klejner Szmuel, Kliger Fajga, Kliger Jakow, Kliger Menasze, Kliger Mosze, Kliger Samuel Ber, Kliger Szmul Dod, Kligier - drukarz, właściciel malej drukarenki; rozstrzelany 11 maja 1942 roku ,Klinger Berle, Knajdel Dodsze, Knajdel Fajwel, Knobel (Stern) Sheindl - autorka tekstu "Tułaczka" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,

Kohan Abram, Kohan Uszer, Kojfman Abraham, Kojfman Chaja, Kojfman Gitl, Kojfman Guta, Kojfman Hanach, Kojfman Icchak, Kojfman Jakow, Kojfman Mala, Kojfman Mendel, Kojfman Sara, Kojfman Simeon, Kojfman Zachar, Kojl Abraham, Kojl Aron, Kojl Ichud, Kojl Jechosze, Kojl Josf, Kojl Rachel Lea, Kojl Riwa, Kojl Simeon, Kojl Szmul - urodzony w 1938 roku, nr aktu urodzenia 74/1938 , Kojl Szmuel, Kojl Tobia, Kol Berko, Kolbfeld Eli, Kolbfeld Jankiel, Kolbfeld Kelman, Kopf Wolf, Korn Mendel, Korn Rosa, Kornsztejn Efraim, Kornsztejn Lejb,Korowicz Ezyk,

Kotlarz Szmuel Itcze, Kranf Szyja Griszka, Krawiec Judka, Krofinalny Josef - szynkarz, według danych z roku 1789 , Kuczer Lejb, Kucze Sima, "Kulawy Szmul" - przydomkiem tym obdarzono nieznanego z nazwiska snycerza, zmarł około 1983 roku; w środowisku szczebrzeszyńskim znany był z tego, że wyrabiał malowane skrzynie Kuper Gerszon - członek Zarządu Towarzystwa Pożyczkowo - Oszczędnościowego założonego w Szczebrzeszynie w 1906 roku przez Bolesława Boguckiego ,Kupiec Etel, Kupiec Josef, Kupiec Rachel.

L

Lafer Chaim,Lam Aron, Lam Dod, Lam Jankiel - autor tekstów: "Heroizm (epizody)", "Zenik partyzant" zamieszczonych w Księdze Pamięci&, Lam Lejzor - na drzwiach jego domu powieszono w roku 1852 odezwę zatytułowana "Manifest", która w swej treści nawiązywała do ówczesnej sytuacji politycznej w kraju, Lam Szoel Szoel Lam Lamowa (...) - została rozstrzelana wraz z dziećmi w październiku 1942 roku prze żandarma Jana Sieringa ,Landman Tema , Landau Elkim, Landau S... w połowie XIX wieku wespół z Samuelem Aszkenazym dzierżawił młyn ordynacki Aszkenazy Samuel, Landau Tema,Langbord Fajwel, Langbord Szajndel, Lason Lejzor, Lass Aharon - autor tekstu "Wspomnienia z chederu i pokoju za ścianą" zamieszczonego w Księdze Pamięci&, Lazar Icchak,Lebschütz Icek, Lechs Chaja, Lechs Josef, Leder Chaim, Leder Tanba Cyrla - urodzona w 1938 roku, nr aktu urodzenia 72/1938,Lederejch Frejda, Lederejch Mosze,Lefer Chaim, Leher Zyskiel,Lehler Zysko, Lejbchober Wolf, Lemer (...) - malarz, jego dwie córki zostały rozstrzelane 18 maja 1942 roku na szosie prowadzącej w kierunku wsi Rozłopy, Lemer Icchak, Lemer Rywka - urodzona w 1938 roku, nr aktu urodzenia 72/1938 Lens Zysko,Lerman Mosze, Lerner Chaja, Lerner Jechiel, Lerner Moszko, Lerner Szajndel, Lerner Szloma Itcze, Lernzon Icchak Hersz, Lens Berisz, Lens Dod, Lens Jente, Les Lipman, Les Rachel, Les Sara, Les Zlata, Leson Leizer, Lewin Minda Najza - żona Mejera Szpera; z małżeństwa tego urodziło się sześcioro dzieci, znane są imiona dwóch synów - Hirsz Dawid i Pinchas , Libel Heszko, Libele Jakow,Liberman Herszko, Licht Icchak Eli, Licht Lejzer Eliach, Licht Rebeka, Lichtenberg (...), Lichtenberg Jente, Lichtfeld Blima, Lichtfeld Chaja, Lichtfeld Debora, Lichtfeld Dod, Lichtfeld Jechzekiel, Lichtfeld Josef, Lichtfeld Menasze, Lichtfeld Mordechaj, Lichtfeld Sara, Lipszyc Icek, Liger Etel, Loher Lea, Lostanberg Josef, Lostanberg Menachem, Lostanberg Pinchas, Lostman Chaim, Lostman Cwi, Lostman Dod, Lostman Fajga, Lostman Hana, Lostman Ichudit, Lostman Menasze, Lotwak/Łotwak Josef, Lotwak/Łotwak Samuel, Lotwak/Samuel Itcze, Lotwak/ŁotwakSara,Lubliner Araon - sukcesor Leyby Szpera, zalegał z opłatami (należności inwentarskie) za rok 1839 i lata wcześniejsze (hipoteka nr 18). Termin ostatecznej zapłaty Zarząd Ordynacji Zamoyskiej wyznaczył mu na koniec czerwca 1838 roku,Ludok Eliasz - mieszkał w "dzielnicy" Szczebrzeszyna określanej jako Chałupy na Chmielniku, Luwicz Leiba.

M

Machrowski Frochter, Machrowski Benisz, Machrowski Hanele, Machrowski Icchak, Machrowski Szewa, Majer Ankiel,Majman Lejba - zalegał z opłatą czynszu; pismo w sprawie jego uregulowania doręczył Majmanowi w styczniu 1860 roku urzędnik ordynacki - Turowski ,

Majmon Abraham, Majmon Chaim, Majmon Debora, Majmon Fradel, Majmon Gitl, Majmon Hana, Majmon Hersz, Majmon Jakow , Majmon Josef - teść Jakowa Reifmana Reifman Jakow, człowiek bardzo zamożny, a przy tym wyrozumiały dla zięcia, zwolennika Haskali, Majmon Lejb, Majmon Rejzel, Majmon Szloma, Malowaniec Daniel - szynkarz, według danych z roku 1789,

Mantel Ester, Mantel Rochama Bina, Meczunger Moszek - w roku 1929 potwierdzał przed notariuszem wydziału hipotecznego sądu grodzkiego zamojskiego Wiesławem Jaśkiewiczem tożsamość Rojzy Firer c. Chaima Firera i jej brata Josefa, gdy zawierali umowę z Zanwlem Zylbergiem odnośnie kupna placu przy ulicy Klasztornej nr 75, Meir ben Samuel - szanowany członek żydowskiej społeczności w Szczebrzeszynie, autor pracy "Cok Haitim" (Ucisk czasów), w której zawarł opis pogromu szczebrzeszyńskich Żydów w czasie powstania Chmielnickiego w latach 1648 - 1649. Praca po raz pierwszy została wydana w Krakowie w roku 1650; niejaki Joshua ben David z Lamberga dopuścił się plagiatu wydając "Ucisk czasów" jako swoją pracę - został zdemaskowany przez Steina Schneidera. Utwór składa się z trzech rozdziałów , pierwszy z ich jako akrostych zawiera imię autora, Meir ben Samuel jest także autorem hymnu na powitanie soboty - "Mizmor szir ha szabath" napisanego w języku aramejskim, utwór został opublikowany 1639 roku w Wenecji,Mejer Lejba, Mejman Lejba,Mel Gitla, Mel Łaja, Mel Mosze, Mel Szmuel Zisze, Mendel Fajwel,Mendelbrim Drezil, Mendelbrim Fiszel, Mendelbrim Hana, Mendelbrim Jakow, Mendelbrim Jankiel, Mendlowicz Hirsz - rzeźnik, w 1655 roku sądzony przez Trybunał Zamojski za nieprzestrzeganie terminu dostaw mięsa do Zamościa w dni wyznaczone przez ordynata Jana "Sobiepana" Zamoyskiego, Mermelsztejn Dod ,Mesinger (...) Rywka, Mesinger Icchak Meir, Mesinger Zajndel,Messinger Mendel - autor tekstu "Ludowe opowieści" zamieszczonego wKsiędze Pamięci..., Messinger Menachem - autor tekstu "Małe anioły śpiewają pieśń miłości" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Messinger Mosze - autor testów: "Szczebrzeszyn dlaczego?", "Głód wiedzy", "Otoczenie i środowisko", "Szczebrzeszyn w zapiskach Sejmu Czterech Ziem", "O galerii postaci", "Źródła utrzymania" zamieszczonych w Księdze Pamięci...,

Miediner Chaim, Mielstain (Langbord) Beltche - autorka tekstu "Przeraźliwa noc" zamieszczonego w Księdze Pamięci..,Mildron Lejba, Miler Awidgor, Miler Cirla, Miler Dod, Miler Gerszon, Miler Glikl, Miler Hana, Miler Jakow, Miler Josef, Miler Mosze, Miler Mosze Josef, Miler Szloma, Miler Szmuel, Milnder Chaja, Mildern Efraim, Milsztajn Blechte, Milsztajn Israel, Milsztajn Jechosze, Milsztajn Mosze, Minc Bajla, Minc Fania, Minc Israel Menachem, Minc Israel Mendel, Minc Jakow, Minc Michal, Minc Mosze Genendl, Minc Motł, Minc Sara, Minc Minc Szloma,

Mincberg Icchak, Mincberg Rouwen,, Mindberg Jakow - członek Zarządu Towarzystwa Oszczędnościowo - Pożyczkowego założonego w 1906 roku przez Bolesława Boguckiego,

Misiejmowa (...) - zastrzelona w 1942 przez żandarma Jana Sieringa, Mitag Idl, Mitler Hanasze, Mitler Icchak, Mitler Lejb, Mitler Rachel Lea, Mitler Rebeka, Mitler Rebeka, Mlidner Haser,

Moba Fajga, Moba Heszel, Moba Motł, Moba Pesel, Moba Rebeka, Moba Szmuel, Moba Tojba,

Mojżesz - arendarz młynnego, w roku 1598 wyprowadził sie ze Szczebrzeszyna do Zamościa,

Montag Abram, Montacg Hanach, Montag Hersz, Montag Mendel,Montak Abram,Morgensztern Chaja, Morgensztern Dod, Morgensztern Jacob - autor tekstu "Z bunkra do partyzantów" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Morgensztern Josef, Morgensztern Miriam, Morgensztern Mosze, Morgensztern Szloma, Morgensztern Szmuel, Monterperl Mordechaj, Monterperl Nachum.

N

Nadel Docie, Nadel Jakow, Nadel Lejbisz, Nagelrejter Rebeka,Naj Chaim, Naj Motel, Najder Itcze,Najder Mosze, Najder Szmuel, Nehl Fajga, Nidman Lejba, Nikalsberg Berisz, Nikalsberg Mosze, Nikalsberg Simeon, Nisenbaum Bina, Nisenbaum Gołda, Nisenbaum Hinda, Nisenbaum Issachar, Nisenbaum Nachum, Nisenbaun Niche,Nobel Jakow,Nosalczykowie /Nosołowicze - rodzina mieszkająca w Szczebrzeszynie w XVII wieku, jej przedstawiciele w osobach Jakuba I Jelenia dzierżawili młyny, gorzelnie i stawy rybne w Ordynacji; Jakub ponadto dzierżawił wieś Chmielek za roczną opłatą wysokości 3000 złotych. Dla syna Izraela Nosalczyka - Mejera III ordynat Jan "Sobiepan" Zamoyski wydał w 1642 roku zezwolenie na palenie gorzałki i warzenie piwa, oraz wolny ich wyszynk. Zatwierdził również prawo własności do folwarku na Przedmieściu Janowickim. 25 sierpnia 1656 Izrael otrzymał od III ordynata zezwolenie na palenie gorzałki czterema baniami, sycenie miodu i warzenie piwa, oraz ich wyszynk. Za udzielenie tego przywileju - Jan "Sobiepan" Zamoyski nałożył na Izraela Nosalczyka czynsz roczny w wysokości 100 zł na ołów do cekhauzu zamojskiego,Nudel Ariel Lejba, Nudel Mordko, Nugiel Fajnel, Nugiel Fajwel, Nurdmel Jechosze, Nurdmel Rejzel, Nut Abraham Chaim, Nut Henoch, Nut Lejba, Nut Mosze, Nut Naftali, Nut Rebeka.

O

Oberwais (...) - kobieta lat 30, przechrzta, pochodząca z licznej żydowskiej rodziny, która przed kilku laty przeszła na katolicyzm i osiedliła się na wsi w Gorajcu. Od 1940 roku pracowała na posterunku szczebrzeszyńskiej żandarmerii, zastrzelona 16 listopada 1942 roku - posłano ją po coś do miasta, poszedł za nią żandarm i strzelił z tyłu w głowę, Oszyja Zyra - szynkarz, według danych z roku 1789.

P

Papa Israel, Papa Israelke,Papier Dod, Pelzler Reca - żona Pinchasa Szpera urodzonego 23 kwietnia 1919 roku, z która miał sześcioro dzieci: Fajgę, Szymona, Mejera, Aleksandra, Mojżesza i Jakuba Hersza,Pergament Szmul, Perl Aron, Perl Zelik - rabin, 18 lutego 1827 roku w jego obecności został zawarty związek małżeński pomiędzy Ickiem Herszem Szejnerem a Hindą Ester Feldman Feldman Hinda Ester, Piekarz Moszko,

Pieróg Boruch - rzeźnik, w roku 1653 sądzony był przez Trybunał Zamojski za to, że przywoził do Zamościa mięso w dni inne od tych które dla zamiejscowych Żydów wyznaczył ordynat Jan "Sobiepan" Zamoyski,Pomap Genandel, Pomap Hersz, Pomeranc Jechsekiel, Pomeranc Szmul, Pomeranc Szmuel, Pos Chaim, Pos Hanasze.

R

Rabinowitz Jeremiachu, Rajber Arie, Rajber Fajga, Rajber Jakow, Rajber Lejbel, Rajber Mala, Rajber Szloma , Rajber Zeptel, Rajber Zindel, Rajchszten Abraham, Rajchszten Etel, Rajfer Benisz, Rajfer Fajga,Rajz Ben Cijon, Rajz Chaja, Rajz Fajga, Rajz Hana, Rajz Josef, Rajz Perc, Rajz Pinia, Rajz Simeon, Rasgprut Herszko,Rayker Chaim, Rechsztejn Ester,Reifman Jakow - w Szczebrzeszynie mieszkał w początkach XIX wieku, był postępowym pisarzem i krytykiem literatury żydowskiej, związanym z Haskalą. Oprócz pisania zajmował się pracą z młodzieżą żydowską, dla której wygłaszał odczyty w pobliskim Zamościu - ich zbiór zatytułowany "Moade Ereb" wydano w 1863 roku w Wilnie. Inne prace Jakowa Reifmana to: "Tabnit ha" Bait" (Żółkiew 1844), "Peszer Dabar" (Warszawa 1845), "Toldot Rabenu Zerachija Halevi" (Praga Czeska 1853), "Kol Mebaser" (Praga Czeska 1859), "Chut ha M-szulasz" (Praga Czeska 1859), "Arbaah Charaszim" (Praga Czeska 1860). Ponadto ogłaszał drukiem swoje artykuły w czasopismach niemieckich i hebrajskich: Cyjon, Orient, Monatsschrift,Jeszurun, Hamagid, Hakarmel, K-bucat, Chachamim, Ha - Mebaser, Kochbe Iicchak, Bikurim, Ha Kochabim.

    Pierwsze próby swojej poezji zawarł w tomiku "Tuszyjah U - M-zymah. O życiu i działalności Jakowa Reifmana obszerny tekst napisał Icchak Warszawski (Isaac Bashevis Singer), który został zamieszczony w "Księdze Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie" (Kiriat Yam 1984), z uwagi na jego unikalną wartość biograficzna podaję przekład z jidysz dokonany przez Adama Altmana:

Wielki Żyd i genialny człowiek

Ludzie, którzy zostali wykształceni w normalnym trybie (chodzili do szkoły) nie mogą sobie nawet wyobrazić jakie trudności mieli w poprzednich czasach pobożni Żydzi, którzy pragnęli się kształcić, i jak bardzo wszystkie drogi do ich wykształcenia były zamknięte.

Po pierwsze taki młody człowiek nie znał żadnych innych języków jak jidysz, albo hebrajski, a więc języki w których nie było prawie żadnych książek z których mógłby poznać świat i jego problemy, po drugie społeczność żydowskich miast i miasteczek w Polsce, Galicji i na Litwie nie tolerowała każdego, którego podejrzewano oto, że dąży do nauki czegoś innego prócz Tory. Takiego młodego człowieka nawet wykluczano z domu modlitwy bet ha - midrasz, bito go i bardzo często zsyłano do wojska. Związek małżeński z takim człowiekiem byłby wielkim mezaliansem, z człowiekiem, który pragnął wyjść poza krąg wiedzy objętej Pismem Świętym. Który Żyd chciałby takiego zięcia?. Jednak wielu takich pobożnych młodych ludzi w żydowskich miastach i miasteczkach prawie że ryzykowało swoim życiem by osiągnąć wiedzę. Ryzykowali swoim jestestwem. Jeżeli taki młody człowiek poznał jakieś prawo z logiki, matematyki, albo muzyki, czy poszerzył swoją wiedzę nawet z geografii, to dzień, w którym to się stało był dla niego dniem szczęśliwym. Jednym z takich młodych ludzi , którzy potem stali się sławni - ich nazwisko stało się znane jako człowieka wiedzy był Jakow Reifman. Prze kilka lat po jego śmierci już krążyło o nim cały szereg legend.

Zdolna głowa do pojmowania wiedzy

Jakow Reifman urodził się w roku 1817 we wsi Łagów k. Opatowa w radomskiej guberni. Jego ojciec pan Hirsz był "pisarzem" (umiejącym pisać) - prowadził korespondencję w zarządzie lasów. W swojej biografii opowiada Jakow Reifman , że gdy był jeszcze dzieckiem trzyletnim to już matka Rachel budziła go z rana i prowadziła do mełameda. Gdy Jakow miał cztery lata spalił się dom jego ojca, musiał więc [ojciec] opuścić tę miejscowość, jako pisarz wprowadził się do Opatowa. Tam w Opatowie pracował jako mełamed (uczył alfabetu, i I Księgi Pięcioksięgu), prowadził indywidualne nauczanie dzieci. Jakow na początku uczył się u swego ojca, później u innych mełamedów; już wtedy zaczął wykazywać się jako zdolny chłopiec [zdolna głowa].

W tych czasach uczono dzieci w przeważającej mierze wersetów Księgi Genezis; zanim jednak chłopak nauczył się rzeczywiście studiować jedną stronę z Gemary, to już powinien być na tyle przygotowany, żeby zadawać pytania, odpowiadać na wnioski i budować zamki na lodzie wokół problemów poruszanych w Talmudzie - to znaczy umieć komentować. Jakow, który odznaczał się zdolnościami zaczął wszystkich chłopców, którzy z nim się uczyli zapędzać w kozi róg [wkładał ich sobie za pas]. W wieku 15 lat przestał pobierać naukę u mełamedów i zaczął uczyć się sam.

Co tam piszą w książkach?

Przebywając w domu modlitwy dowiedział się, że oprócz Tory są jeszcze inne dziedziny wiedzy, i doszło do jego uszu, że gdzieś tam - w dużych miastach są ludzie, są uniwersytety, biblioteki. Jakow był chłopcem, który odznaczał się wielką ciekawością, to znaczy chciał poznać świat jak najdokładniej, i opanowało go straszne pożądanie wiedzy - co tam piszą w tych księgach, bibliotekach i. t. d czego oni się uczą, czego uczą ci profesorowie?. Ale w Opatowie, (Opcie jak nazywali miasto Żydzi) nie mógł o tych sprawach otrzymać żadnych informacji, żadnych dokładnych szczegółów, nikt nie mógł mu o tym powiedzieć, o tym uczeniu się, o tych bibliotekach. Jedyne co się dowiedział o tych ludziach posiadających wiedzę, to, że są wielkimi niedowiarkami. Oprócz tych wiadomości Jakow czasami czytał w książkach o tych znawcach problemów świata - wiedział, że są specjaliści z matematyki, którzy potrafią wyliczyć (przewidzieć) kiedy będzie zaćmienie księżyca, zaćmienie słońca. Dowiedział się z ksiąg, że są ludzie, którzy potrafią do tych rzeczy dojść drogą umysłową. W księgach pisano, że ten albo inny sławny rabin miał dyskurs z takim niedowiarkiem. To wszystko jeszcze bardziej pobudziło jego ciekawość świata i rozbudziło wyobraźnię.

W wieku 17 lat został narzeczonym - swojej narzeczonej nigdy przedtem nie widział, jego teść Josef Majmon mieszkał w Szczebrzeszynie - to dość daleko od Opty, jednak swaci bardzo często doprowadzali do związków ludzi z różnych miast. Jakow uchodził za człowieka uczonego, a jego teść był bogaczem. I ten teść, który był bogatym człowiekiem przyrzekł swemu zięciowi utrzymanie [kies] po to, ażeby mógł poświęcić się nauce. W roku 1836 Jakow osiedlił się w Szczebrzeszynie.

Nowe możliwości w Szczebrzeszynie

O współżyciu tej pary mamy bardzo mało wiadomości, ale wiadomo, że w domu swego teścia Jakow znalazł wielki skarb - tym skarbem było kilka książek, o których już przedtem słyszał, ale których w Opcie nie było. Jedna książką było "More Nebuchim" Rambama (Mojżesza ben Majmonidesa) - dzieło filozoficzne pisane po arabsku, później zostało przełożone na hebrajski, drugą książką, która Jakow znalazł u swego teścia było dzieło filozoficzne "Chozari/Kuzari" napisane przez poetę Jehudę Halevi.

W Opatowie stare książki, z których Jakow uczył się wiadomości ogólnoświatowych (w sensie poza biblijnych) tak rozbudziły jego chęć poznania świata, że do znalezionych w Szczebrzeszynie dorwał się z takim zapałem, że po kilku miesiącach znał je na pamięć. To nie zaspokoiło jego głodu wiedzy, odwrotnie - te książki jeszcze bardziej rozbudziły jego pragnienie poznania świata, rozdrażniły jego apetyt dla spraw ducha. W tym czasie wszyscy maskilim mieli tylko jedna drogę do Haskali - uczyć się języka niemieckiego. Po pierwsze: w języku niemieckim były dostępne wszelkiego rodzaju książki, których nie było w języku rosyjskim, ani też w języku polskim. Po drugie: wyuczenie się niemieckiego było o wiele łatwiejsze, gdyż jest to język lekko podobny do żydowskiego (jidysz), a był jeszcze trzeci powód dla którego niemiecki był językiem używanym przez maskilów. Sławny żydowski filozof Mosze Mendelsohn (twórca Oświecenia żydowskiego - Haskali) przetłumaczył Księgi Święte na język niemiecki - drukowano je z alfabetem hebrajskim. Tak więc często ten przekład niemiecki był punktem wyjściowym dla większej ilości maskilów do nauczenia się języka niemieckiego.

Szczebrzeszyn miał jedną zaletę, której nie miał Opatów - położony był blisko Zamościa, który już od dawna był miastem maskilów z wykształconymi ludźmi. W jakiś sposób Jakow dostał w Szczebrzeszynie książkę przełożoną na język niemiecki. Nie było lekką sprawą otrzymać ten przekład. To w jaki sposób Jakow go otrzymał trzeba było okryć tajemnica, bo gdy spostrzeżono młodego człowieka studiującego Święte Księgi w przekładzie Mendelsohna dawano mu policzek - nie chwalono, że studiuje, wydalano z domu modlitwy i bardzo często musiał on rozwieść się z żoną; tak dalece nie tolerancyjne było żydowskie społeczeństwo dla wszystkich maskilów. Ale nie ma rzeczy , których nie można osiągnąć, kiedy się bardzo, a bardzo tego chce. Jakow Reifman dostał właśnie te książki Mendelsohna , szybko wyuczył się niemieckiego; otrzymywał tez książki niemieckie, nauczył się pisania po hebrajsku z określeniami tego języka używanymi w ówczesnych czasach.

Złapany na gorącym uczynku

Prędzej, czy później dowiedziano się w Szczebrzeszynie, że Jakow Reifman został złapany w sidła nowych poglądów. Było już za późno, żeby teść mógł go wygonić, bo Reifmanowie już mieli dziecko. Poza tym Jakow prowadził się na zewnątrz tak samo jak inni pobożni Żydzi; modlił się, wypełniał wszystkie nakazy Biblii, siedział i uczył się. Tak że on, krótko mówiąc nie był wyrzutkiem społeczeństwa. Na zewnątrz nie okazywał tych wszystkich objawów, które maskili przyjmowali. Chasydzi opowiadają, że Jakuba Reifmana żona pojechała do starego rabina w Bełżcu - Szaloma pytać o radę, czy ma się rozwieść z mężem, tym niedowiarkiem, ale rabin spytał, czy ten mąż wieczorem szykuje sobie wodę, która z rana po przebudzeniu się polewa sobie ręce, czy dotrzymuje tego zwyczaju. Ona odpowiedziała, że tak, że mąż szykuje sobie wieczorem wodę. Wtedy rabi odpowiedział - jeżeli on szykuje tę wodę do polewania rąk, to mieszkaj z nim, będziesz miała z nim dobrego syna. I chasydzi wskazują, że przepowiednia rabina sprawdziła się. Jakowa Reifman jedyny syn Natan był pobożnym młodym człowiekiem, a później stał się more [nauczycielem?] w Lublinie, tak jak wszyscy inni pobożni Żydzi. I postrzegał swojego ojca jako cząstkowego niedowiarka, mimo to dawał ojcu przynależną cześć. Bo po pierwsze: tata, to tata. Po drugie: tata był wielkim uczonym, jednym z tych wyróżniających się uczonych w Polsce.

Jakow Reifman był z natury racjonalistą, człowiekiem, który wierzył w umysł, uważał , że dla umysłu nie ma żadnych tajemnic. Najbardziej lubił logikę wiedzy, ale to nie przeszkadzało mu w tworzeniu poezji w języku hebrajskim i aramejskim. Skąd u Jakowa znajomość aramejskiego?. W każdej Księdze z Pięcioksięgu są przypisy w języku aramejskim, tak wię aramejskiego uczył się z tych przypisów. I długo nie trwało jak Jakow Reifman zdobył pomiędzy żydowskimi uczonymi znaczącą pozycje filozofa.

Pisał wiele książek i publikował duże rozprawy w hebrajskich i niemieckich żurnalach. Między jego książkami były pozycje: "Beit Jakow" ("Dom Jakuba" - to książka o Pismach Świętych, "O logice w Talmudzie", "Sanhedryn", "Księga soferów z Erec Israel". Napisał też książkę o dużym i rozgałęzionym rodzie żydowskim Rapaport (zamieścił w niej drzewo genealogiczne tej rodziny).

Złoty kielich od Montefiore

Z czego Jakow Reifman żył w późniejszych latach, gdy zmarł jego teść?. Nie mamy dokładnej odpowiedzi na to, z czego się utrzymywał. Po pierwsze: okazuje się, że wiele jego książek, które przynosiły mu jakiś dochód było publikowane, po drugie niewątpliwie maskili z całego świata trochę go wspierali materialnie, niewątpliwie zarabiał też coś na swoich artykułach, które od czasu do czasu publikowano. Po trzecie w tamtych latach w Szczebrzeszynie nie musiano mieć wielkich pieniędzy żeby się utrzymać. Z dziesiątką rubli w tygodniu można było przeżyć.

Sławny angielsko - niemiecki filantrop Mosze Montefiore przysłał Jakubowi Reifmanowi złoty kielich, na którym była wygrawerowana hebrajska piosenka, którą Montefiore sam ułożył. W swej krótkiej autobiografii napisał Jakow Reifman, że jeszcze nigdy jeszcze nic tak go nie ucieszyło jak właśnie ten kielich , który otrzymał od Mojżesza Montefiore.

Jeżeli szczebrzeszyńscy Żydzi nie wierzyli, że ich niedowiarek Jakow Reifman jest przyjęty w świecie, to właśnie ten kielich przekonał ich do pozycji Reifmana, i dlatego taką satysfakcją był dla Jakowa ten podarunek. Druga wielką radość przeżył Reifman, gdy otrzymał od swojego zwolennika z Amsterdamu  Abrahama Chaima Wagne skrzynię pełną rzadkich ksiąg.

Reifman korespondował z wieloma współczesnymi mu uczonymi, między innymi z z żydowsko - niemieckimi badaczami [poszukującymi w Biblii] - Abrahamem Geiger i Icchakiem Mordechjem Jostem.

W późniejszych czasach nauczył się łaciny, greckiego i arabskiego. Jego księgi wydawano w: Berlinie, Wiedniu, Pradze, Warszawie, Wilnie, Petersburgu. Hebrajski poeta J. L. Gordon stworzył o nim pieśń hebrajską, która mówi:

"Gdzie się zwracam widzę jego ducha

który poszukuje w zakamarkach Tory światła i płomienia

Nie zapomniałem cię bracie - kto cię może zapomnieć

ilu takich Jakubów Reifmanów jest na tym żydowskim świecie

Niewielu"

Gordon nie należał do ludzi, którzy szafują pochwałami, rzucają słowa na wiatr.

Nie powtarzać innych

W roku 1888 obchodzono, gdy obchodzono jubileusz 70 lecia urodzun Jakowa Reifmana na zebraniu w hebrajskim Kneset Israel wydrukowano krótką biografię Jakowa Reifmana; między innymi przekazując tam rysy jego charakteru. Po pierwsze, że lubił być oryginalny - nie lubił powtarzać myśli innych, samodzielnie wypowiadał swoje myśli, do których dochodził. Musiał każdą rzecz sam przemyśleć, przekontrolować. Po drugie był wrogiem niewierności, przeinaczeń, polityki, ponad wszystko lubił nowe rzeczy i otwartość. Przeto też przyjaźnił się z ludźmi młodymi, do których nie dochodził jeszcze w ich studiowaniu fałsz, którzy sami kierowali swoimi umysłami. Po trzecie lubił samotność; tylko czasami lubił obracać się w towarzystwie. Po czwarte był bardzo oddanym przyjacielem, i jeśli kogoś nie cierpiał, to nie robił do niego słodkich oczu.

Jakow Reifman zmarł 13 października 1895 roku w wieku 78 lat. Był bardzo popularny w lubelskich okolicach, szczególnie wysoko ceniono go w Zamościu, który jak już uprzednio powiedzieliśmy był miastem maskilów.

Bez wątpienia Jakow Reifman był wzorem dla pisarza, poety I. L. Pereca, gdy był on jeszcze młodym maskilem w Zamościu; prawdopodobnie Perec znał Reifmana osobiście. Chasydzi postrzegali Reifmana jako niedowiarka, ale mówiono o nim z szacunkiem, w przeciwieństwie do innych maskili, którymi pogardzano. Zewnętrznie prowadził się Jakow jako pobożny Żyd, wychował też pobożnego syna - on też był pobożnym Żydem. To chyba rzadkość między maskilami, żeby wychować syna w ten sposób. Bardzo prawdopodobne, ze on [Jakow] rzeczywiście był pobożnym Żydem, przeto dalej zamieszkiwał w tym małym, ale pobożnym Szczebrzeszynie, w którym mógł zostać pobożnym i jednocześnie pracować nad pogłębianiem swej wiedzy.

Jakubowi Reifmanowi zawdzięczamy wzmiankę o wspomnianym wcześniej Ber Issacharze - skopiował napis z jego macewy znajdującej się w czasach współczesnych Reifmanowi na szczebrzeszyńskim kirkucie. Napis brzmiał:

"Wspomnij imię naszego wielkiego nauczyciela i pana, rabbiego, wspomnij imię kapłana

który o tyleż pomnożył studnię Tory

Usta kapłana będą strzegły wszelkiej powierzonej mu wiedzy

jak przestrzega w księdze: Zwierciadło kapłaństwa wielki czynem w komentarzach wielu: Dary kapłaństwa"

Rejber Icek,Rejchter Szmuel, Rejfer Szloma,Rejszman Ankiel - w styczniu 1860 roku otrzymał pismo odnośnie spłaty zaległego czynszu, informację o dostarczeniu pisma przekazał do Zarządu Ordynacji urzędnik ordynacki - Turowski - rządca klucza zwierzynieckiego,Rejsztcher Symcha,

Remer Ariel, Remer Chaja Bina, Remer Ezril, Remer Hana, Remer Hinda, Resenblitz Sura, Resz Hania, Reuweni Ariela - autorka tekstu "Menachem Messinger naiwny 80 letni malarz" zamieszczonego w Księdze Pamięci... ,Rewitman Fajga,Reyner Israel,Rider Awigdor - autor tekstu "Nocna zmiana w piekarni" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Rider Bronia, Roitman Brane, Roitman Chaim, Roitman Chaja Ita, Roitman Chinke, Roitman Fajga - autorka pieśni "Wspomnienie" zamieszczonej w Księdze Pamięci..., Roitman Gitl, Roitman Israel, Roitman Jakow Mosze, Roitman Jechosze, Roitman Motł, Riotman Nachum, Roitman Rojza,

Rosenblum (Scher) Bella - autorka tekstu "Rozczarowanie socjalistycznym reżimem w Polsce" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Rotenberg Kielman, Rotenteler Fajwel, Rotenteler Mincze, Rotenteler Rojza, Rotman Mosze, Rozanajl Israel, Rozenberg Jechosze, Rozenblat Icchak, Rozenfeld Arisz, Rozenfeld Binem, Rozenfeld Fajga, Ruy Szmul, Rybin Jankiel, Ryng Pinchas.

S

Sachawolski Abraham Ichud, Sachawolski Ben Cijon, Safer Nach, Safir Dod,Samborski Nechemia,

Sapin Chava - autorka tekstu "Sprawiedliwy" zamieszczonego w księdze Pamięci..., Sofer Icchak,

Schytz Zelman,Silber Abuś, Silber Szmul, Singer Tewel, Smali (Catz) Rywka - autorka tekstu "Na brzegach Wieprza" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Smali Debora, Snajder Brucha,

Staupfmanowie Abram i Teria - w początkach XIX wieku zajmowali się uprawą winnej latorośli,

Stemmer Ytzchak - autor tekstu "Między życiem a śmiercią" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,

Stern Abraham - autor tekstu "Anioły przeniosły go do Ziemi Izraela" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Stern Bracha - autorka pieśni "Moje miasto Szczebrzeszyn" zamieszczonej w Księdze Pamięci..., Stern Sara, Stern Shalom - autor pieśni "Cichy lament" zamieszczonej w Księdze pamięci...,Stromec Habuś, Suesser Moshe - autor tekstu "Potajemne działania w sztiblu" zamieszczonego w Księdze Pamięci...,Sytz Dawid.

SZ

Szacher Abraham, Szacher Aron, Szacher Berl, Szacher Bronisz, Szacher Chaim, Szcher Chaja Etel, Szacher Dod, Szacher Fajga,Szacher Fania, Szcher Hanach Lea, Szcher Hanach Mala, Szacher Hinda, Szacher Isaja, Szacher Iser, Szacher Jakow, Szacher Lejb, Szacher Lezer, Szacher Mordechaj, Szacher Mosze, Szacher Nacha, Szacher Rafael Hersz, Szacher Sara Perl, Szacher Simeon, Szacher Szloma Israel, Szacher Szpringa,Szackmer Dod, Szafer Abraham, Szafer Bela, Szafer Icchak, Szafer Jakow, Szafer Rojza,Szajnberg Rywka - urodzona w 1938 roku, numer aktu urodzenia 54/1938,Szajwic Eliachu, Szajwic Idl, Szajwic Lejbisz, Szajwic Małka, Szajwic Zanwel,

Szak Hanach, Szar Kandel,Szafharc Israel Dod, Szrfman Jakow Lejb, Szejba Lejb, Szejba Mosze,

Szejner Icek Hersz - syn Pinkasa i Rywki (nazwisko rodowe nieznane) urodzony 1808 roku w Tomaszowie, w Szczebrzeszynie zamieszkał po zawarciu związku małżeńskiego z Hindą Ester Majster/Feldman Feldman Hinda Ester, pradziadek Isaaca Bashevisa Singera , Szejner Lea, Szejner Lejbisz, Szejner Sara, Szejner Szloma, Szejner Tema Blima - córka Icka Hersza i Hindy Ester Szejnerów, urodzona 1 lutego 1833 roku w Szczebrzeszynie. 26 lipca 1850 roku została poślubiona w wieku 17 lat Szmulowi Zinger (z Końskich ) w Tomaszowie. Tema Blima była babką I. B. Singera ,Szelk Kancel, Szer Hasa, Szer Icek - urodzony w 1938 roku, numer aktu urodzenia 70/1938 , Szer Jakow, Szer Łaja - urodzona w 1938 roku, numer aktu urodzenia 70/1938, Szer Mosze, Szer Simeon, Szeybaum Leyzor, Szic Bese, Szic Dod, Szic Hanach, Szic Icchak, Szic Jankiel, Szic Lejb, Szic Mosze, Szic Zalman, Szinena Dawid - syn rabiego Jakuba ze Szczebrzeszyna, studiował Kabałę - jego ścieżki były oparte na i wyznaczone prze podstawy Kabały i tajemnicę umieszczona słowem rabiego Salomona bar Izaaka w Zoharze i Poprawkach... ,

Szisel Abraham, Szisel Aron, Szisel Benisz, Szisel Bina, Szisel Bronia, Szisel Chaja - pracowała w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci..., Szlomo, cadyk - nosił przydomek "dobroduszny" , zmarł w 1840 roku. Pochowany jest na szczebrzeszyńskim cmentarzu, jego macewa wrośnięta jest głęboko w ziemie, tuż przy wejściu na cmentarz pomiędzy dwoma dębami. O cadyku opowiadano, że gdy w Jom Kipur dorośli byli w synagodze, on chodził od domu do domu i nasłuchiwał, czy małe dzieci pozostawione pod opieka trochę starszych nie płaczą. Jeśli tak było brał je w ramiona i serdecznie uspokajał. , Szmirch Fajga, Szmirch Hadasa, Szmirch Josf, Szmirch Todos, Szmul - nieznany z nazwiska sklepikarz, prowadził w okresie międzywojennym sklep spożywczy , Sznajder Boruch, Sznajder Fajwel, Sznajder Szloma, Szoel Lam - pracował jako pomoc kancelaryjna c[esarskiej] i k[królewskiej] Komendy w Zamościu (pocz. XIX w.) ,Szolow Herszko - szynkarz, według danych z roku 1789 , Szor Chaja c. Zelmana, Szor Mosze s. Sbrahama, Szor Rachel c. Simeona, Szoul Pinchas,Szpakowski Alter, Szpakowski Eli, Szpakowski Ezekiel, Szpejzinger Etel, Szpejzinger Hersz,

Szper Abraham, Szper Abraham Szloma - żonaty z Łają Mendelsburg; Szperowie byli właścicielami domu w Rynku pod nr 11, a ponadto kupili od Mortk Szpera dom pod nr 355, oraz łąkę za rzeka Wieprz - umowa kupna została spisana przed rejentem Okręgu Zamojskiego - Walerym Głowackim w dniu 24 października 1858 roku. Akt zakupu nieruchomości potwierdzono wpisem do Księgi Umów Okręgu Zamojskiego w dniu 28 grudnia 1858 roku, Szper Gitla - wyszła z Lejzora Rosset, Szper Hana Rywka, Szper Haskiel - sukcesor Leyby Szpera, zalegał z opłatami (należności inwentarskie)za rok 1838 i lata wcześniejsze, którą to należność obowiązany wpłacić do kasy ordynackiej do końca 1838 roku, Szper Haskier, Szper Hinda c. Lejby, Szper Hirsz Jakub s. Lejby, Szper Icek - postrzegany jako twórca koloni rolniczej, która założył na Szperówce (Przedmieście Szczebreszyna), Szper Itcze Meir, Szper Jakub Hersz s. Pinchasa, Szper Jankiel, Szper Jehuda s. Lejby, Szper Josf, Szper Lejb - dzierżawca dochodów konsumpcyjnych, 3 maja 1831 roku zmarł na skutek epidemii cholery - oświadczenie o jego śmierci złozyli przed urzędnikiem stanu cywilnego dwaj szkolnicy: Leyb Beglanbter liczący 64 lata i Rachmiel Braundel, 60 letni wówczas mężczyzna. Nieco wcześniej(12 kwietnia) Lejb Szper sporządził testament dla zabezpieczenia dzieci i uporządkowania spraw, tudzież chcąc zachować sławę, która dotychczas utrzymywał....Lejb urodził się około 1785 roku, jego ojcem był Szloma Szper, matka miała na imię Tema (rodowe nazwisko nieznane); Lejb Szper był dwukrotnie żonaty - pierwsza żona - Nirla (rodowe nazwisko nieznane) urodziła mu: Icka Jehudę Mordkę i Haskiela Szlomę, oraz córkę Fajgę. Druga żona Łaja - córka Abrahama Willausz była matka Josefa Arona i Hirsza Jakuba, oraz Hindy , Szper Liba Gitla - córka Icka Szpera, żona Mendla Cukier zamieszkałego w Tomaszowie; na jego rzecz w maju 1861 roku Icek Szper tytułem posagu dla córki zapisal 540 rubli srebrem, Szper Majer, Szper Majer Szymon - urodzony 1832 roku, kupiec i szynkarz, zmarł w 1908 roku w Zamościu Szper Mońko - sukcesor Lejby Szpera, zalegał z opłatami należności inwentarskich za rok 1838 mi lata wcześniejsze. Ostateczny termin spłaty wyznaczyła mu administracja Ordynacji na koniec czerwca 1838 roku , Szper Mordka s. Lejby, Szper Mordko - na drzwiach jego domu umieszczono w 1852 roku odezwę polityczna zatytułowaną "Manifest", w swojej treści nawiązywała do ówczesnej sytuacji politycznej w kraju, Szper Mosze, Szper Moszko, Szper Mortko - szynkarz, według danych z roku 1789, Szper Naftul - w maju 1839 roku sprzedał część swojego domu Moszkowi i Hanie Rywce małżonkom Szper, Szper Perla c. Szaji, Szper Perla z Baumfeldów - żona Moszko Szpera - 1 września 1838 roku małżonkowie odkupili od Haskiela Szpera dom w Szczebrzeszynie wraz z gorzelnia i murowanym spichrzem , Szper Pinchas - żonaty z Recą Etel Pelzler, miał sześcioro dzieci: Fajgę, Szymona, Mejera, Aleksandra, Mojżesza i Jakuba Hersza, Szper Pinchas s. Mejera, Szper Pinchas Herszek, Szper Szaja - ur. 30 stycznia 1858 roku, zm. 5 stycznia 1918 roku w Zamościu, żonaty z Chawa Efrus z Hrubieszowa. Dzieci: Perla, Aleksander (* 6 czerwca 1900 roku), Szajndla , Szper Szmul, Szper Szymon, Szpil Rachel, Szpilzinger Hersz, Szpilzinger Motł, Szpira Aszer, Szpira Bina, Szpira Icchak, Szpira Josł, Szpira Lea, Szpira Rebeka, Szpiy Szymon,Szplizinger Chaja, Szplizinger Monisz, Szpringer Abraham, Szpringer Becalel, Szpringer Berl, Szpringer Hersz, Szpringer Brucha, Szpringer Chaja, Szpringer Chaja Lea, Szpringer Dod, Szpringer Hersz, Szpringer Isajachu, Szpringer Jan - w roku 1927 otrzymał od Rady Szloknej Powiatowej w Zamościu pozwolenie na itwarcie w Szczebrzeszynie II klasowej Szkoły Prywatnej im. W. Modena , Szpringer Josef, Szpringer Lejb, Szpringer Mosze, Szpringer Mosze Aron, Szpringer Moszko Icek, Szpringer Perla, Szpringer Pesa, Szpringer Rejzel, Szpringer Simeon, Szpringer Szymon, ,Szprynger Josef - przewodniczył na wiecu Ogólnopolskiego Związku Robotniczego Żydowskiego, który miał miejsce w Szczebrzeszynie w 1922 roku,

Szpul Brucha, Szpul Chaja Bina, Szpul Esel, Szpul Gecel, Szpul Hanach, Szpul Hersz, Szpul Ita, Szpul Josf, Szpul Kajla, Szpul Miriam, Szpul Mosze, Szpul Samson, Szpul Sonia, Szpul Szmuel,

Szreiba Lejb, Szrejber Isajachu,Szrejbman Lejzor, Szreybaum Leyzor, Szreybaum Naftul, Szreyber Zyra, Szreychta Lejba, Szrift Aron - autor tekstu "Ostatni pociąg" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Szrift Bajla, Szrift Berl, Szrift Chaja, Szrift Dina, Szrift Icek, Szrift Isajachu, Szrift Josf, Szrift Mosze, Szrit Reca, Szrift Rouwen, Szrift Sara, Szrift Szloma,Szryba Jankiel, Szryber Jankiel, Szryft Hana, Sztajnberg Hersz, Sztajnberg Josef, Sztajnberg Riwa, Sztam Simcha, Sztaner Mintcze,

Sztarker Motł, Sztech Israel, Sztejnberg Mendel, Sztejnklaper Hana, Sztern Dod, Sztern Efraim Szaja, Sztern Frajda, Sztern Froim - nauczyciel, w roku 1938 liczył sobie 54 lata. Razem z rabinem Chilem Blaukman składał przed urzędnikiem stanu cywilnego oświadczenie o urodzeniu martwego diecka przez Bruchę Holc, małżonkę Lejby Holca, Sztern Hana, Sztern Israel, Sztern Jakow Szaja, Sztern Rajza, Sztern Simcha, Sztern Zalman, Szternfeld Gadalia, Szternfeld Josef, Szternfeld Zelig,

Sztibel Bejcze, Sztibel Chaja, Sztibel Chja Ita, Sztibel Ester, Sztibel Ezriel, Sztibel Hana Perl, Sztibel Hersz, Sztibel Icchak, Sztibel Icek, Sztibel Israel Szloma, Sztibel Ita, Sztibel Jechosze, Sztibel Lea, Sztibel Lejbisz, Sztibel Lejzor, Sztibel Mosze, Sztibel Niche, Sztibel Nota, Sztibel Welwel, Sztibel Zisł,

Sztob Motł, Sztob Perl, Sztohl Efraim, Sztohl Gecel, Sztohl Hersz, Sztohl Jona, Sztohl Sara, Sztok Szloma Szmuel, Sztorfeld Gerszon, Sztoker Motł, Sztorman Abraham, Sztrajcher Bronia, Sztrajcher Chaim Lejzor - fotograf, zdjęcia jego autorstwa zostały zamieszczone w pracy zbiorowej pod red. Ludwika Pawłowskiego "Szkoły im. Zamoyskich w szczebrzeszynie 1811 - 1926. Zarys dziejów" wydanej w Szczebrzeszynie w 1927 r. Są to w kolejności numerycznej stron:

" fragment wnętrza kościóła św. Katarzyny

" cerkiew, późniejszy kościół unicki zamieniony przez Rosjan na cerkiew

" bóżnica

" pluton hufca szkolnego P.W (I stopień), w głębi ppor. Sowa oficer instrukcyjny

" internat, wnętrze sypialni

" internat ,II grupa przy obiedzie

Zakład Sztrajchera zlokalizowany był przy ul. Rynek 34. W dniu 10 czerwca 1939 wykonał jako jedno z ostatnich zdjęcie dzieci ze szkoły powszechnej w Czarnymstoku; sygnowane jego firmową pieczątką stanowi dziś cenną pamiątkę znajdującą się w posiadaniu Marianny Smoter z Czarnegostoku (zamieszkałej w Lublinie), Sztrajcher Sosza Lea, Sztrajcher Szajndel,

Strajcherowa (...) - dentystka, zastrzelona w październiku 1942 roku , Sztrajzel Sara Gitl, Sztronzer Aron Dod, Sztronzer Pesa, Sztronzer Rachel, Sztronzer Towa, Szwajcar Alfer, Szwajcar Frajdel, Szwajcar Gołda Zajdel, Szwajcar Hana, Szwajcar Icchak, Szwajcar Jakow, Szwajcar Jankiel, Szwajcar Josf Hersz, Szawjcar Lea, Szwajcar Mordechaj, Szwajcar Mosze, Szwajcar Rouwen, Szwajcar Zelman, Szwarberg Daniel,Szwarc Beniamin, Szwrac Efraim Icchak, Szwarc Efraim Itcze,

Szwarcman Chawa, Szwarcman Jechosze, Sznycel Josif - w styczniu 1915 roku władze rosyjskie odmówiły mu udzielenia koncesji na prowadzenie biblioteki,Szychta Moszko, Szychter Helman, Szychter Moszko, Szychter Zelman, Szychtr Moszko,Szja Hana, Szyja Dod, Szyja Jakow, Szyja Rebeka, Szyja Szmul, Szymin Szmul,Szytr Dawid,Szytz Mordko, Szytz Zelman

T

Tancer Szmuel,Tanenbojm Hersz, Tanenbojm Israel, Tanenbojm Mordechaj, Tayczer Gerszon - szynkarz, według danych z roku 1789,Terobiner Gerszon, Tochszejder Debora, Tochsznajder Ezriel, Tochsznajder Icchak, Tochsznajder Etel, Tochsznajder Hana, Tochsznajder Itcze, Tochsznajder Josef, Tochsznajder Lejbisz, Tochsznajder Motł, Tochsznajder Szajndel, Tofel Izrael, Tofel Mendel, Tofel Rachel, Tolkop Czarna, Tolkop Mosze Aron,Traeger (Tal) Cwi - pracował w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci..., autor tekstu "Troska o chleb powszedni" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Traeger Yankel Itche - autor tekstu "Stłukłem okno wystawowe" zamieszczonego w Księdze Pamięci..., Trager Ariel, Trager Ben Cijon, Trager Chaim, Trager Chaja, Trager Hana, Trager Jechosze, Trager Jerchemiel, Trager Mordechaj, Trager Raszke, Trenkel Norma.

U

Uncug Rebeka Rachel, Ungar Hersz Lejb,Unger Menashe - autor tekstu "O hiszpańskich emigrantach w Polsce" zamieszczonego w Księdze Pamięci...

W

Wagmajster Ester, Wagmajster Jechzekiel, Wagner Abraham, Wagner Cila, Wagner Eliezer, Wagner Lejzer, Wagner Ojzer, Wagner Rywka - urodzona w 1938 roku, numer aktu urodzenia 19/1938, Wagner Szmul, Waicz Ankiel, Wainbladt Ankiel,Wainstok Mosze - pracował w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci...Wajmn Mordechaj, Wajnberg Boruch Lejb, Wajnberg Debora, Wajnberg Hersz, Wajnberg Jakow, Wajnberg Jeremiachu, Wajnberg Niche, Wajnberg Szalom, Wajnberg Wolf, Wajnblat Arie,Wajnblat Chaim, Wjnblat Wajnblat Gecl, Wajnblat Josef, Wajnblat Lea, Wajnblat Lejbel, Wajnblat Mendel, Wajnblat Perla, Wajnblat Zelig, Wajnman Chaja, Wajnrab Abraham, Wajnrab Ita Riwa, Wajnrab Szachna, Wajnryb Abraham Itcze,Wajnsztok Saul, Wajnsztok Zelda, Wajs Fajga, Wajs Szaja - przemawiał na wiecu Ogólnopolskiego Związku Robotniczego Żydowskiego, który miał miejsce w Szczebrzeszynie w 1922 roku,Wajsfeld Ejzyk, Wajsfeld Szajndel, Waks Abraham Icek, Waks Aron Lejb, Waks Chaim, Waks Chaim Zelman, Waks Fajga c. Zewa, Waks Gitl, Waks Hana Ita, Waks Ihud, Waks Jakow, Waks Michael, Waks Mosze, Waks Neche, Waks Perla, Waks Rachel, Waks Sara, Waks Szaja, Waldman Abraham, Waldman Chaim, Waldman Lejb, Waldman Lejbisz Mosze, Waldman Mordechaj, Waldman Towa, Warik Johanes,Warman Israel, Warman Josef, Warman Lea, Warman Rebeka - rodzina Warmanów zginęła podczas pierwszego bombardowania Szczebrzeszyna,Wartman Nachum, Waser Chaim Mosze, Waser Szlomke, Wax Jankiel, Wayar Jankiel, Weiman Leib,Weinbrod Ankiel,Welczer Herszek, Welczer Szol, Werer Israel, Wercer Jeremiachu, Weymel Szloma, Wildman Jechwed, Wildman Perla, Wildman Rachel, Wilner Hase, Winbroad Ankiel,Wolf Bracha Zager, Wolf Jechosze, Wolf Mala, Wolf Mosze,Wolfson Abraham - pracował w Zespole Redakcyjnym Księgi Pamięci..., Wolfson Debora, Wolfson Elka, Wolfson Hanach z Gorajca - nie wiadomo czy była poślubioma Wolfsonowi ze Szczebrzeszyna i pochodziła z Gorajca, czy jej rodowe nazwisko brzmiało Wolfson, a w Szczebrzeszynie znalazła się podczas zagłady miejscowych Żydów,( uwaga moja RSG), Wolfson Josef,Woltarz Abram, Woltarz Josef.

Z

Zacher Daniel - szynkarz, według danych z roku 1789,Zajdel Aron, Zajdel Gerszon, Zajdel Jakow, Zajdel Mirla, Zajdel Mosze, Zajdel Sepora, Zajdel Szajndel, Zajdman Mendel, Zajer Zon, Zelcer Szalom, Zelman - nieznany z nazwiska piekarz - piekł bardzo chleb pszenno - razowy ,Zero Lejzor - rzeźnik, od lat dotarczał do szpitala w Szczebrzeszynie mięso; dzierżawił sad. W 1942 roku został oficjalnie przydzielony do pracy w szpitalu przez Arbeitsam. 15 października 1942 roku rozstrzelany pod Michalowem Zigeltoh Aleksander, Zigeltoh Efraim Pinchas, Zigeltoh Mendel Jona, Zilber Abraham, Zilber Ester, Zilber Fajga Lea, Zilber Gitl, Zilber Icchak, Zilber Jakow, Zilber Lejb, Zilber Mordechaj Josef, Zilber Rebeka, Zilber Sara, Zilber Sosza, Zilber Szmul, Zilberlicht Hana, Zilberlicht Mosze, Zilberlicht Sosza, Zilbersztajn Arie, Zilbersztajn Ester, Zilbersztajn Hana, Zilbersztajn Lejbel, Zinger Bajla, Zinger Jechosze, Zira Rejzel, Zira Kajltcze, ZirerEzriel, Zirer Israel, Zirer Lejzer, Zisbrener Fajga, Zisbrener Hana, Zisbrener Perla, Zisbrener Pinchas, Zisbrener Saul, Zisbrener Szloma, Zischonig Israel, Zischonig Nachum, Ziser Ezriel, Ziser Hersz, Ziserr Miriam, Ziser Matut, Ziser Mosze, Ziswrager Mosze,Zolberlicht Szmuel, Zuza Jankiel,Zygier Leizer,Zylber Abuś, Zylber Lejba, Zylber Szmul, Zylber Zanwel - właściciel placu przy ulicy Klasztornej; w roku 1929 odsprzedał jego część Josefowi Firer,Zylberman Symcha- urodzony w 1938 roku, numer aktu urodzenia 85/1938, Zyngir Elka - urodzona w 1938 roku, numer aktu urodzenia 112/1938, Zyra Luzer - szynkarz, według danych z roku 1789 Zysa Szloma, Zyskind - syn Ber Issachara, informacja o nim pochodzi z tekstu modlitwy , którą Ber Issachar zamieścił w podpisie do księgi Dary Kapłaństwa

Literatura

1/.Archiwum Państwowe w Lublinie (APL), Akta Ordynacji Zamoyskiej (AOZ), Ostateczny obrachunek z sukcesorami Leyby Szpera ; notatka sporządzona dnia 17 maja 1838 roku w Zwierzyńcu przez Podczaszkiewicza

2/.APL, AO, Dziennik Kassy [Ordynackiej], kwit nr 1242, 1863

3/.APL, AOZ, Eksaxcionarze Czynszów od mieszkańców Szczebrzeszyna za lata 1852/1853, 1853/1854

4/.APL, AOZ, Eksaxcionarze Danin Inwentatskich należących się za rok 1833/1834

5/.APL, AOZ, Kontrakt o dzierżawę młyna w Szczebrzeszynie z Samuelem Aszkenazym i S. Landau

6/.APL, AOZ, Pismo Turowskiego do do rządcy klucza zwierzynieckiego z dnia 12 stycznia 1860 roku, nr 1450

7/.APL, AOZ, Specyfikacja szynkarzy miejskich i wiejskich z roku 1789

8/.APL, AOZ, Szczebrzeszyn, wyznanie mojżeszowe. Księga duplikatów aktów urodzin, małżeństw  i zgonów z 1827 roku; akt ślubu nr 3

9/.Urząd Stanu Cywilnego, Szczebrzeszyn, Księga metryklalna urodzin, ślubów i zgonów ludności wyznania mojżeszowego za rok 1938

10/.Book of Memory to the Jewisch Community of Shebresin, Kiriat Yam 1984 (dalej Book of Memory...)

11/.J. Brandes/Brendes, Odręczny dopisek do Księgi Pamięci Gminy Żydowskiej w Szczebrzeszynie sporządzony na podstawie pracy o rabim Berze ze Szczebrzeszyna, autorze Darów Kapłaństwa. Przekład z języka hebrajskiego Małgorzata Sandowicz, Uniwersytet Warszawski

12/.J. Doroszewski, T. Radzik, Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918 - 1939. Lublin 1992, s.66

13/.Encyklopedia Powszechna (Orgelbranda). Warszawa 1866, t. XXII,s.42 - 43

14/.M. Farber. At the Cemetery. Book of Memory..., s.113 - 114

15/.E. Fryś - Pietraszkowa, Udział rzemieślników żydowskich w kulturze wsi .Polska Sztuka Ludowa 1989, nr 1  2, s.118

Ł. Gejler, E. Gobara, Kronika ruchu robotniczego i związkowego w środowisku żydowskim w 1922 roku. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego (BŻIH) 1969, nr 70

16/. Jan Jurczykowski, mieszkaniec Szczebrzeszyna - relacje

17/. Z. Klukowski, Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939 - 1944. Lublin 1958

18/.Zofia Kościk , mieszkanka Szczebrzeszyna - relacje

19/.K. Kowalczyk, Saga rodu Szperów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny (ZKK) 1998, nr 2 - 3, s. 126 - 131

20/.S. Kozicki, Powrót. Miesięcznik Literacki 1973, nr 7, s. 130 - 131

21/.R. Kuwałek, Lubelska gałąź rodu Isaaca Bashevisa Singera. Księgarz Lubelski . Informator wydawniczo - księgarski maj 1994, nr 6 (dodatek do Na Przykład)

22/. J. Morgensztern, Regestry Dokumentów z Metryki Koronnej i Sigillat do historii Żydów w Polsce (1669 - 1696).BŻIH 1969 nr 69, s. 45; Uwagi o Żydach sefardyjskich w Zamościu w latach 1588 - 1650. BŻIH 1961, nr 31; Żydzi w Zamościu w XVI - XVII w. BŻIH 1965, nr 53, s. 8 - 9; 

23/. Maria Niezgoda, mieszkanka Szczebrzeszyna - relacje

24/. R. Ostrowski, "Wielki Łeb" powieszony. Z akt sądowych. Tygodnik Zamojski 1997, nr 43, s. 6

25/. Z. Pomarański. Proces polityczny w Szczebrzeszynie 18552 roku i jego skutki. Zamośc 1919

26/. Sąd Grodzki w Zamościu . Oddział Hipoteczny, odpis aktu notariusza Jaśkiewicza Wiesława nr 774/1929 sporządzony 19 września 1967 roku

27/. L. Świeżawski, Żydówki wSzczebrzeszynie . Kurier literacko - naukowy z dnia 15 marca 1934 roku, nr 10 (dodatek do Kuriera Codziennego)

28/. I. Warszawski, A great Jew and well - know genius. Book of Memory..., s. 417 - 422

29/.K. Zieliński, Żydzi Lubelszczyzny 1914 - 1918 . Lublin 1999, s. 55, Aneks III, s. 379 poz. 9

30/. R. Żurkowa, Udział Żydów krakowskich w handlu książką w pierwszej połowie XVII wieku w: Żydzi w Małopolsce pod. Red. F. Kiryka. Przemyśl 1991, s. 75